CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE


Czuwania charyzmatyczne z modlitwą o uzdrowienie


Czuwania to wspaniały czas doświadczania siły modlitwy we wspólnocie i, co najważniejsze, żywego Boga.

On zna Ciebie po imieniu, wie, czego Ci trzeba i chce dotknąć Swoją miłością całego Twojego życia.  Przyjdź!

W zależności od terminu i miejsca czuwania, jego plan może się różnić, ale zawsze gromadzimy się na Eucharystii i na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Często też istnieje możliwość skorzystania z modlitw wstawienniczych i otrzymania indywidualnego błogosławieństwa kapłańskiego.

Termin: w Cieszynie w każdą trzecią sobotę miesiąca