FORMACJA WE WSPÓLNOCIE ZACHEUSZFormacja we wspólnocie Zacheusz

W Wspólnocie Zacheusz formujemy się poprzez:

 • uczestnictwo w kursach (warsztatach, szkołach, rekolekcjach),
 • uczestnictwo w spotkaniach otwartych,
 • spotkania w małych grupach,
 • adorację,
 • posługiwanie w diakoniach.

Proponujemy także:

 

Etapy formacji

Formacja dzieli się na trzy etapy:

 1. Sympatyk – formacja początkowa
 2. Kandydat – formacja do Przymierza
 3. Członek – formacja stała

Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. można przez całe życie być sympatykiem wspólnoty).


Regularne spotkania otwarte

W zależności od miejsca, spotkania mają różny przebieg i częstotliwość (co tydzień lub co dwa tygodnie). Na pewno nigdy nie brakuje na nich modlitwy, ale formujemy się też poprzez słuchanie konferencji, czy wspólną adorację. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszy wspólnotowej.

Informacje o terminach spotkań znajdziesz na stronach poszczególnych filii lub w dziale „Kontakt„.

Mała grupa

Widzimy, że aby tworzyć wspólnotę i naprawdę wzrastać w wierze, nie wystarczą nam tylko cotygodniowe spotkania „Zacheusza”. Dlatego spotykamy się też w kilkuosobowych grupach w naszych domach. W ten sposób zapraszamy Jezusa do naszej codzienności. Dzięki spotkaniom w małych grupach możemy dzielić się osobistym świadectwem naszej wiary, pogłębiać relacje i wzrastać we wzajemnej miłości.

Co robimy na takich spotkaniach?

 • modlimy się,
 • czytamy Słowo Boże,
 • formujemy się w oparciu o materiały dostarczane przez Wspólnotę,
 • rozmawiamy, rozmawiamy i jeszcze raz rozmawiamy,
 • pijemy naprawdę dużo herbaty,
 • i wiele więcej.

Mała grupa skupia osoby, które zdecydowały się wstąpić w kandydaturę i znajdują się na tym samym etapie formacji.


Adoracja

Nie da się budować relacji bez spędzania czasu z drugą osobą. Podczas adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie pragniemy Go poznawać, być z Nim, odkrywać głębie słów „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Bez pogłębiania modlitwy osobistej nie jest możliwe rozwijanie modlitwy wspólnotowej. Adoracja jest także czasem, podczas którego chcemy oddawać Jezusowi całą Wspólnotę Zacheusz – każdą osobę, każde dzieło, każdy problem, każde pragnienie – „aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas”.


Etapy formacji

Etap pierwszy

Sympatyk


Sympatycy to wszyscy ci, którzy w sposób całkowicie dobrowolny, bez zobowiązań korzystają ze spotkań otwartych, spotkań kręgów małżeńskich lub domów modlitwy. Czas bycia sympatykiem to czas, kiedy mogę poznać Wspólnotę, jej charyzmat i podjąć decyzję wzrastania w niej.


Etap drugi

Kandydat


Kandydaci to ci, którzy wchodzą w formację Wspólnoty. Może nim zostać osoba, która:

 1. jest minimum po jednym kursie SNE (Nowe Życie, Eureka lub Wspólna Droga)
 2. uczestniczy w jednym z rodzajów spotkań formacyjnych (spotkania otwarte, spotkania kręgów małżeńskich, domów modlitwy)

Kandydaci Wspólnoty uczestniczą w dodatkowych spotkaniach w małych grupach domowych (dotyczy to tylko uczestników spotkań otwartych). Jest ich 7 na rok.

Zaleca się w czasie trwania kandydatury przeżywania od jednego do trzech nowych kursów SNE na rok.

Zaleca się także wszystkim kandydatom cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.

Kandydaci mają już głos czynny i bierny we Wspólnocie (czyli mogą wybierać i być wybierani na funkcje we Wspólnocie).

Formacja na tym etapie trwa 4 lata.

Potrzeby i możliwości danej Wspólnoty rozeznaje lokalny pasterz z liderami, dlatego zobowiązania mogą być inne.


Etap trzeci

Członek


Członkami Wspólnoty są osoby, które przeszły 4 lata formacji kandydackiej i pragnąc dalej rozwijać się w charyzmacie Wspólnoty wstępują w Przymierze.

Przymierze jest stałym wejściem we Wspólnotę, po to, żeby nie iść samemu drogą Jezusowego uczniostwa, ale razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty wspierać się duchowo i materialnie oraz ewangelizować.

Członkowie dalej spotykają się w małych grupach domowych, jest ich jednak tylko 5 na rok.


Wejście w Przymierze oznacza:

– trwałą, „bezterminową” przynależność do Zacheusza,

– wejście w głębszą więź z innymi braćmi i siostrami ze Wspólnoty, by iść razem drogą wiary,

– wspieranie siebie duchowe i materialne (np. w formie dobrowolnej dziesięciny).

Zaleca się, tak samo jak w czasie kandydatury, cotygodniową adorację.