Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz

HISTORIA, MISJA I DZIAŁALNOŚĆ


NASZA HISTORIA


Początki były niepozorne…

 • W 2003 r. niewielka grupa osób mających pragnienie stworzenia wspólnoty ewangelizacyjnej, zaczęła spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym.
 • W 2007 r. spotkania modlitewno-formacyjne  zaczęły odbywać się regularnie w kościele św. Krzyża przy cieszyńskim Klasztorze Braci Mniejszych i nabrały charakteru wspólnotowego.
 • W 2009 r. wraz z rozpoczęciem regularnej ewangelizacji wspólnota zaczęła się dynamicznie rozwijać, obierając sobie również za cel stworzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji.
 • Po ustnej zgodzie o. Prowincjała Ezdrasza Biesoka 26 lipca 2011 r. nasza Wspólnota podpisała współpracę ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, stając się tym samym jedną z przeszło 30 Szkół Ewangelizacji w Polsce, i jedną z przeszło 2000 na całym świecie. Zostało to potwierdzone dekretem o. Prowincjała, który w dniu 10 października 2011 r. ustanowił Szkołę Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” i zatwierdził jej Statuty. Szkoła w ten sposób znalazła swoje miejsce w strukturze Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
 • 18 listopada 2011 r. rozpoczęły się również regularne spotkania modlitewno-formacyjne naszej Wspólnoty w Jabłonkowie (Czechy) w Kościele św. Józefa u Sióstr Elżbietanek.
 •  10 października 2012 r. powstała filia Wspólnoty i SNE „Zacheusz” w Chorzowie w parafii św. Franciszka.
 • Od tego czasu Wspólnota i SNE „Zacheusz” w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija.                                                                       Obecnie jej filie istnieją w Puńcowie, Goleszowie, Katowicach, Wrocławiu, Żorach a także w Anglii (Trowbridge).


  NASZA MISJA

  Naszym pragnieniem jest głoszenie żywego Jezusa, który Zmartwychwstał, żyje   i działa poprzez swojego Ducha. Dlatego Wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda.

  Wspólnota „Zacheusz” jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu  i  wieku – są zarówno osoby młodsze, jak i starsze, a także małżeństwa z dziećmi. Chcemy jako bracia i siostry, żyjąc w duchu Komunii, budować już tutaj na ziemi Królestwo Boże.


  CO ROBIMY

  Celem i misją Wspólnoty i SNE  „Zacheusz” to pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje/kursy, czuwania, szkoły.

  Czuwania Charyzmatyczne z modlitwą o uzdrowienie odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

  Rekolekcje eksternistyczne cykl kilku spotkań, który łączy w sobie wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w małych grupach. Przeprowadzone już tego typu rekolekcje to: Szkoła Wiary, Szkoła Modlitwy, Szkoła Uzdrowienia Wewnętrznego oraz Szkoła Prawdy.

  Kursy SNE i kursy autorskie – czyli intensywne rekolekcje prowadzone według metodologii Szkoły św. Andrzeja z Meksyku.

  Kurs Alfa –  to cykl 10 spotkań o Chrześcijaństwie. Ale nie tylko. Alfa to próba spojrzenia na temat wiary z zupełnie innej strony. To wymiana doświadczeń, ciekawi ludzie, zabawa i dyskusje o sprawach, które być może od dawna Cię nurtują.

  Więcej informacji o naszych aktualnych poczynaniach w Kalendarium Wspólnoty i w programie kursów SNE