Spotkanie Wspólnoty Zacheusz 12.10.2017 w Cieszynie

Spotkanie Wspólnoty Zacheusz 12.10.2017 w Cieszynie

Modlitwa wstępna: Jarek Utracki, Iwona Bogunia

 

W jaki sposób jesteśmy odblaskiem Chwały Bożej: Sabina Słowik

 

Modlitwa skruchy: Marysia Bożomańska, Sabina Słowik

Share