Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Grzegorza ( 23.11.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki ( 23.11.)

 • Prosząc o potrzebne łaski dla Marii ( 19.11.)

 • Prosząc o całkowite uzdrowienie dla syna Maksia ( 14.11.)

 • Proszą o błogosławieństwo dla dzieci ( 12.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Grażyny ( 12.11.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Kacpra ( 11.11.)

 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej Oliwi i jej mamy ( 11.11.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Łukasza, Jana, Joanny, Marka, Pawła Joanny, Adriana, Konrada, Korneli, Marty (11.11.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi, Norberta i Karola (11.11.)

 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Nikodema (11.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie Magdy z choroby nowotworowej (11.11)

 • Prosząc o uzdrowienie ran z przeszłości odwagę i błogosławieństwo w sprawach zawodowych dla Pauli (11.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby neurologicznej dla Tomka ( 9.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie Michała po wypadku ( 9.11. )

 • Prosząc o uzdrowienie zranień dla Dawida ( 9.11. )

 • Prosząc o uzdrowienie z homoseksualizmu dla Łukasza i Piotra ( 8.11. )

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla mamy ( 8.11. )

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla córki Nadii ( 8.11. )

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Marka ( 8.11. )

 • Prosząc o uzdrowienie relacji Małgorzaty i Pawła ( 6.11. )

 • Prosząc o uzdrowienie dla Kornelii i Lilianny ( 6.11. )

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla męża Rafała ( 6.11. )

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Danuty i Jana ( 4.11. )

 • Prosząc o rozeznanie powołania dla Sonii ( 4.11. )

 • Proszą o wypełnienie woli Bożej dla Gabrysi ( 31.10. )

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Wojciecha ( 31.10. )

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Huberta ( 28.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu trzustki dla Urszuli ( 28.10. )

 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie sprawy sądowej dla Krzysztofa ( 28.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie i uwolnienie dla Asi ( 18.10. )

 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki ( 17.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie Michała z choroby nowotworowej ( 16.10. )

 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Artura ( 16.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie synka Maksia ( 16.10. )

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Franciszki ( 15.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie fizyczne i duchowe dla Janka ( 12.10 )

 • Prosząc o otwarcie na dary Ducha Świętego dla Martyny ( 12.10. )

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Beaty ( 12.10. )

 • Prosząc o ochronę małżeństwa dla Aleksandry ( 6.10. )

 • Prosząc o dar zdrowia dla Weroniki ( 4.10. )

 • Prosząc o uratowanie małżeństwa Magdy i Grzegorza ( 2.10. )

 • Prosząc o uzdrowienie z raka piersi dla Krysi ( 26. 09. )

 • Prosząc o odwagę i znalezienie dobrej pracy dla Pauli ( 25.09. )

 • Prosząc o umocnienie związku Basi i Krzyśka ( 25.09. )

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Jerzego ( 24.09. )

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla córki Nadii ( 24.09. )

 • Prosząc o uzdrowienie dla Danuty i Jana ( 22.09. )

 • Prosząc o dar uwolnienia dla Martyny ( 22.09. )

 • Prosząc o Bożą opiekę dla Nikoli i Wiktorii ( 20.09. )

 • Prosząc o uzdrowienie duchowe dla Jany ( 20.09. )

 • Prosząc o nadzieję dla Ewy ( 19.09 )

 • Prosząc o szczęśliwe zakończenie spraw sądowych dla Krzysztofa ( 19.09 )

 • Prosząc o uzdrowienie syna Maksia ( 19.09. )

 • Prosząc o dobrą pracę dla Joanny ( 18.09.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Danuty i Jana ( 17.09)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Agnieszki ( 17.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Wiktorii ( 16.09. )

 • Prosząc o wyprowadzenie z trudnej sytuacji dla Sonii ( 14.09. )

 • Prosząc o zdrowie dla Marianny ( 11.09. )

 • Prosząc o zdrowie dla Igorka ( 11.09. )

 • prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Anny ( 11.09. )

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Joanny, Justyny i Łukasza ( 11.09. )

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Sebastiana ( 10.09. )

 • Prosząc o dobrego męża dla Ali ( 10.09. )

 • Prosząc o stałą pracę dla Krzysztofa ( 10.09. )

 • Prosząc o dar zdrowia dla Maksymiliana ( 9.09. )

 • Prosząc o błogosławieństwo dla rodziny Marceliny ( 9.09. )

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Emilii i Rafała (31.08.)

 • Prosząc o ochronę dla małżeństwa Magdy i Grzegorza (31.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu dla Janiny (30.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby neurologicznej dla Jerzego (30.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Małgorzaty (28.08.)

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Doroty (28.08.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Żanety (27.08.)

 • Prosząc o rozwiązanie spraw finansowych dla Eli (27.08.)

 • Prosząc o uleczenie z uzależnień dla Sebastiana (26.08.)

 • Prosząc i miłosierdzie Boże dla Sylwii (26.08.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi i Michałka (25.08.)

 • Prosząc o pełnię zdrowia dla Maksia (24.08.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki (23.08.)

 • Prosząc o potrzebne dary dla Ali i Agaty (23.08.)

 • Prosząc o pojednanie dla Justyny i Mariusza (22.08.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Krzysztofa (12.08.)

 • Prosząc o nawrócenie dla Martyny (11.08.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Nikoli i Basi (10.08.)

 • Prosząc o Boże prowadzenie dla sióstr Klarysek ze Słupska (10.08.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Jerzego (10.08.)

 • Prosząc o cud uzdrowienia dla Joanny (9.08.)

 • Prosząc o życie wieczne dla Franciszka (9.08.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Mateusza (7.08.)

 • Prosząc o pomoc w wyjściu z zadłużenia dla Kuby ( 7.08)

 • Prosząc o sprawiedliwy wyrok sądowy dla Agnieszki (6.08.)

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Nataszy, Martyny, Michała i Jana ( 5.08.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Karoliny (5.08.)

 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Jacka (4.08.)

 • Prosząc o dobrego męża dla Ali (1.08.)