Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o dar łask dla Ewy ( 23.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Gosi i stabilizację finansowa dla rodziny ( 22.02.)
 • Prosząc o Bożą opiekę w prowadzeniu firmy dla Krzysztofa ( 20.02. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla Haliny ( 20.02.)
 • Prosząc o przemianę serca dla Tomasza ( 19.02.)
 • Prosząc o dobrą stałą pracę i stabilizację finansową dla Krzysztofa ( 19.02.)
 • Prosząc o udana operacje dla Zenobii ( 16.02.)
 • Prosząc o załatwienie spraw związanych z mieszkaniem dla Katarzyny (16.02.)
 • Prosząc o podjęcie właściwej decyzji ( 16.02.)
 • Prosząc o dobrą pracę i stabilizację finansową dla Pauli ( 16.02.)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Marceliny,Joanny,Jana,Maji,Barbary,Łukasza,Joanny,Agnieszki,Pawła,Igora ( 16.02 )
 • Prosząc o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Renaty, Asi,Pauliny, Piotra (16.02.)
 • Prosząc o dar potomstwa dla małżeństwa Ani i Grzegorza ( 16.02.)
 • Prosząc o potrzebne łaski i dar zdrowia dla ciężko chorych Gabrieli,Dominiki, Antoniny,Jana,Barbary,Ryszarda,Marty. ( 16.02.)
 • Prosząc o szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla Anny( 16.02.)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Weroniki, Bartka i Kacpra (16.02.)
 • Prosząc o dar małżeństwa dla Barbary i Zbyszka (15.02)
 • Prosząc o uwolnienie dla Joanny ( 15.02.)
 • Prosząc o o dobrego męża i poprawę sytuacji finansowej dla Agnieszki (15.02.)
 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej dla Małgosi (9.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Małgosi ( 9.02.)
 • Prosząc o nawrócenie syna Grzegorza ( 8.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie z nałogu dla Adama ( 8.02.)
 • Prosząc o udaną operację dla Kuby ( 8.02.)
 • Prosząc o dar stałego prezbitera dla wspólnot neokatechumenalnych w Czarnym Dunajcu (8.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Zbyszka (8.02.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Iwony i jej rodziny ( 8.02.)
 • Prosząc o siły psychiczne do mierzenia się z trudnościami, uzdrowienie psychiczne i duchowe oraz znalezienie sensu życia dla Pauliny (8.02.)
 • Prosząc o pomoc w dostaniu dobrej i rozwojowej pracy dla Joanny a także życzliwych współpracowników (8.02.)
 • Prosząc o całkowite uzdrowienie synka Maksia (8.02)
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Arkadiusza ( 8.02.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Agnieszki (2.02.)
 • Prosząc o załatwienie ważnych spraw rozwiązanie problemów dla Krzysztofa (2.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Jarosława ( 2.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Ewy ( 1.02.)
 • Prosząc o Światło Ducha Świętego dla Wioli (31.01.)
 • Prosząc o pokój serca dla Krzysztofa ( 28.01.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Doroty ( 28.01.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Iwony ( 28.01.)
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Jarosława ( 24.01. )
 • Prosząc o dar potomstwa, uzdrowienia wewnętrznego i odnalezienia drogi zawodowej ( 24.01. )
 • Prosząc w intencji dzieci Wiktorii i Nikoli o ochronę Bożą i ułożenie spraw rodzinnych ( 24.01. )
 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Remigiusza ( 23.01. )
 • Prosząc w intencji Teresy o łaskę zdrowia ( 23.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Bartka i Weroniki ( 23.01. )
 • Prosząc o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Magdaleny ( 23.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia i Bożą opiekę dla ciężko chorych podopiecznych fundacji Siepomaga i ośrodka Ufność ( 23. 01. )
 • Prosząc w intencji Marysi o  rozwiązanie warunków mieszkaniowych,porozumienia z dziećmi, oddania życia Jezusowi ( 22.01. )
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby psychicznej Julity i Marka ( 21.01. )
 • Prosząc o pokój serca i światło Ducha Świętego dla Agnieszki ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Gosi ( 21.01. )
 • Prosząc w intencji Eweliny o dar przebaczenia ( 21.01. )
 • Prosząc o prawdziwy obraz Boga w sercu Jany ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia małżeństwa Marty i Kamila ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Elżbiety ( 18.01. )
 • Prosząc o dar pojednania dla Joanny ( 16.01. )

 

 • Prosząc w intencji córki Adrianny o uzdrowienie z anoreksji, odnalezienie drogi życiowej, o potrzebne dary Ducha Świętego ( 12.01. )
 • Prosząc w intencji synów Jarka i Kamila, za męża Stanisława, za ojca Mieczysława, za siostrzeńca Sebastiana, o uwolnienie od wszelkiego zła, zniewoleń nałogów, choroby psychicznej, skutków grzechów, o prowadzenie Ducha Świętego, o opiekę Matki Bożej,o wyjednanie łaski wiary ( 7.01. )
 • Prosząc w intencji Rafała, o cud uzdrowienia z choroby alkoholowej i odnalezienie sensu życia w trzeźwości ( 7.01. )
 • Prosząc w intencji Grażyny o dar uzdrowienia fizycznego oraz o Boże prowadzenie w życiu ( 6.01. )
 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych ( 6.01. )
 • Prosząc o dar małżeństwa dla Barbary i Zbyszka ( 5.01. )
 • Prosząc w intencji powrotu do zdrowia dla mamy, o zdrowie dla taty, męża, dzieci i rodzeństwa. O szczęśliwy poród i prawidłowy rozwój dla dzieci oraz o znalezienie lepszej pracy dla męża i rozwiązanie problemów mieszkaniowych i finansowych ( 5.01. )
 • Prosząc w intencji Agnieszki o uzdrowienie choroby pęcherza oraz narządów kobiecych ( 5.01. )
 • Prosząc o dar zdrowia psychicznego dla Darka ( 4.01. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Mateusza ( 3. 01. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Maksia ( 2.01. )
 • Prosząc o rozeznanie powołania dla Doroty ( 2.01. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla mamy Grażyny ( 1.01. )
 • Prosząc o dar pojednania i przebaczenia dla Bartłomieja ( 29.12. )
 • Prosząc w intencji Małgorzaty o pokój serca w szukaniu dobrej pracy o znalezienie dobrych relacji oraz o uratowanie małżeństwa siostry ( 29.12. )
 • Prosząc o dar uzdrowienia dla męża z choroby nerek i serca ( 29.12.)
 • Prosząc za Małgosią o potrzebne dary Ducha Świętego o dar przebaczenia i pokój serca ( 29.12. )
 • Prosząc za Marią i Elżbietą o światło Ducha Świętego podczas rozprawy sądowej ( 27.12. )
 • Prosząc w intencji Pauli o nawiązanie dobrych relacji ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Piotra o dobrą żonę ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Alicji o uzdrowienie z choroby nowotworowej ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Grzegorza o nowe serce i uratowanie małżeństwa ( 25.12.)
 • Prosząc w intencji Karoliny o pomyślne zaliczenie egzaminów oraz o pokój serca ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Justyny o uwolnienie z lęków ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Gabrysi o dar uwolnienia od złego myślenia o sobie o pełne zaufanie Jezusowi ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Sonii o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu ( 23.12. )
 • Prosząc w intencji Ani i jej rodziny o Bożą opiekę ( 23.12. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla Krzysztofa ( 23.12. )
 • Prosząc o dar nawrócenia dla Olgi ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Magdy i Grzegorza o uzdrowienie relacji małżeńskich ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Marcina o dar nawrócenia ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Haliny o powrót do zdrowia po udarze ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Pauliny o dobre relacje i otwarcie się na ludzi ( 20.12. )