Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 

 • Prosząc o dobrą pracę dla Joanny ( 18.09.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Danuty i Jana ( 17.09)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Agnieszki ( 17.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Wiktorii ( 16.09. )

 • Prosząc o wyprowadzenie z trudnej sytuacji dla Sonii ( 14.09. )

 • Prosząc o zdrowie dla Marianny ( 11.09. )

 • Prosząc o zdrowie dla Igorka ( 11.09. )

 • prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Anny ( 11.09. )

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Joanny, Justyny i Łukasza ( 11.09. )

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Sebastiana ( 10.09. )

 • Prosząc o dobrego męża dla Ali ( 10.09. )

 • Prosząc o stałą pracę dla Krzysztofa ( 10.09. )

 • Prosząc o dar zdrowia dla Maksymiliana ( 9.09. )

 • Prosząc o błogosławieństwo dla rodziny Marceliny ( 9.09. )

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Emilii i Rafała (31.08.)

 • Prosząc o ochronę dla małżeństwa Magdy i Grzegorza (31.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu dla Janiny (30.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby neurologicznej dla Jerzego (30.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Małgorzaty (28.08.)

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Doroty (28.08.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Żanety (27.08.)

 • Prosząc o rozwiązanie spraw finansowych dla Eli (27.08.)

 • Prosząc o uleczenie z uzależnień dla Sebastiana (26.08.)

 • Prosząc i miłosierdzie Boże dla Sylwii (26.08.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi i Michałka (25.08.)

 • Prosząc o pełnię zdrowia dla Maksia (24.08.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki (23.08.)

 • Prosząc o potrzebne dary dla Ali i Agaty (23.08.)

 • Prosząc o pojednanie dla Justyny i Mariusza (22.08.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Krzysztofa (12.08.)

 • Prosząc o nawrócenie dla Martyny (11.08.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Nikoli i Basi (10.08.)

 • Prosząc o Boże prowadzenie dla sióstr Klarysek ze Słupska (10.08.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Jerzego (10.08.)

 • Prosząc o cud uzdrowienia dla Joanny (9.08.)

 • Prosząc o życie wieczne dla Franciszka (9.08.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Mateusza (7.08.)

 • Prosząc o pomoc w wyjściu z zadłużenia dla Kuby ( 7.08)

 • Prosząc o sprawiedliwy wyrok sądowy dla Agnieszki (6.08.)

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Nataszy, Martyny, Michała i Jana ( 5.08.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Karoliny (5.08.)

 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Jacka (4.08.)

 • Prosząc o dobrego męża dla Ali (1.08.)

 • Prosząc o łaskę czystości i uwolnienia dla Joanny (31.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Barbary (31.07.)

 • Prosząc o rozeznanie w sprawie wspólnoty dla Małgorzaty (30.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie ze schizofrenii dla Piotra ( 30.07.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Gosi ( 30.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie sakramentu małżeństwa Marty i Kamila (28.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Łukasza (28.07.)

 • Prosząc o pozytywne zakończenie stażu oraz o pracę dla Janka (27.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie z tętniaka dla Józefa ( 26.07.)

 • Prosząc o miłosierdzie Boże dla Sylwii (26.07.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Barbary (24.07)

 • Prosząc o uzdrowienie małżeństwa Ani i Łukasza (20.07.)

 • Prosząc o nawrócenie dla Franciszka (20.07.)

 • Prosząc o powrót do zdrowia dla Ireny (20.07.)

 • Prosząc o umocnienie małżeństwa Magdy i Grzegorza (20.07.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki (20.07.)

 • Prosząc o jedność w rodzinie i pomyślność w egzaminach dla Pauliny (20.07.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Dominiki ( 23.06.)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Maksia ( 23.06.)

 • Prosząc o dobre przeżycie kursu Nowe Życie w Zambrowie ( 21.06.)

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Jerzego (21.06.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Grażyny i jej rodziny ( 21.06.)

 • Prosząc o uwolnienie dla Jany ( 20.06.)

 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Marion i Nicole( 19.06.)

 • Prosząc o opiekę Bożą dla rodziny Jacka ( 19.06.)

 • Prosząc o odkrycie talentów dla Marcina ( 19.06.)

 • Prosząc o potrzebne łaski dla rodziny Ali i Agaty (19.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie po wypadku dla Piotra (19.06.)

 • Prosząc o uwolnienie z alkoholizmu dla Adama ( 18.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie z pasożytów dla rodziny Natalii ( 18.06.)

 • Prosząc o zdrowie dla Julii ( 17.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie z depresji dla Agnieszki oraz uzdrowienie dzieci (14.06.)

 • Prosząc o odnowienie sakramentu małżeństwa dla Magdy i Michała (14.06.)

 • Prosząc o sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw sądowych dla Izabeli ( 14.06.)

 • Prosząc o uwolnienie dla Łukasza ( 14.06.)

 • Prosząc o stanięcie w prawdzie dla Łukasza (14.06.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominika ( 13.06.)

 • Prosząc o zdrowie dla Karola ( 13.06.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Malwiny ( 13.06.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Marty (13.06.)

 • Prosząc o pokój duszy dla Krzysztofa ( 6.06.)

 • Prosząc o uwolnienie dla Mariana i Remigiusza (6.06.)

 • Prosząc o życie wieczne dla Marii ( 6.06.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Julii ( 6.06.)

 • Prosząc o Boże prowadzenie podczas kursu Nowe Życie (4.06.)

 • Prosząc o potrzebne łaski dla Emilki (4.06.)

 • Prosząc o łaskę modlitwy i postu dla Beaty ( 4.06.)

 • Prosząc o łaskę szczerej spowiedzi dla ojca (4.06.)

 • Prosząc o pokój miłość i zdrowie dla rodziny Artura (3.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Krzysia (3.06.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Jerzego (3.06.)

 • Prosząc o dar rozeznania duchowego dla Mateusza (3.06.)

 • Prosząc o Boży ratunek dla małżeństwa Ani i Grzegorza (1.06.)

 • Prosząc o uwolnienie z trudnej relacji dla Magdy ( 1.06.)

 • Prosząc o wytrwałość dla małżeństwa Magdy i Grzegorza ( 29.05.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w rodzinie Grażyny ( 28.05.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla rodziny Jacka (28.05.)

 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla syna Basi (27.05.)

 • Prosząc o wypełnienie Bożym Pokojem dla Jany (27.05)

 • Prosząc w intencji Roberta o uzdrowienie (22.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie relacji w małżeństwie Ani i Łukasza ( 22.05.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla brata Romana (21.05.)

 • Prosząc o stanięcie w prawdzie dla Emilki (20.05.)

 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla Sylwii (20.05.)

 • Prosząc o przemianę trudnej sytuacji domowej dla Jacka (19.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla syna Maksia ( 18.05.)

 • Prosząc o dobrą pracę dla Joanny ( 17.05.)

 • Prosząc o roztropność dla Remigiusza (16.05.)

 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Agnieszki (15.05.)

 • Prosząc za Natalię i Emilię, aby poznały Jezusa ( 15.05.)

 • Prosząc o odkrycie darów dla Piotrka ( 15.05.)

 • Prosząc o wiarę, nadzieję i miłość dla Marysi (15.05.)

 • Prosząc o uzdrowienia małżeństwa Andrzeja i Izy (15.05.)

 • Prosząc o dar potomstwa dla Oli i Adama (15.05.)

 • Prosząc o pełnie łask dla Joli (15.05.)

 • Prosząc o odnowienie sakramentu małżeństwa dla córki Gabrysi ( 14.05.)

 • Prosząc o błogosławieństwo dla Rafała i Doroty ( 14.05.)

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia małżeństwa Justyny i Piotra ( 12.05.)

 • Prosząc o błogosławieństwo Boże w rodzinie Marka ( 11.05.)

 • Prosząc o pełnie łask dla Sylwii ( 11.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie relacji pomiędzy Moniką i Adamem (7.05.)

 • Prosząc w intencji Krzysztofa o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych (6.05.)

 • Prosząc o odnowienie relacji pomiędzy Anną i Żanetą (5.05.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki i jej dzieci (5.05.)

 • Prosząc o dar mowy dla Lenki (4.05.)

 • Prosząc o dar nawrócenia i przebaczenia oraz o pracę dla Mateusza (2.05.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Marty (2.05.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Marceliny,Joanny,Marka, Joanny,Jana,Maji,Marty,Barbary,Łukasza,Joanny,Agnieszki,Pawła,Igora  ( 2.05.)

 • Prosząc o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Renaty, Asi,Pauliny (2.05.)

 • Prosząc o potrzebne łaski i dar zdrowia dla ciężko chorych Dominiki,Weroniki,Bartka,Alfreda,Kacpra, Antoniny,Jana,Barbary,Ryszarda (2.05.)

 • Prosząc o łaskę dobrego przyjęcia Jezusa w pierwszej Komunii Św i Boże prowadzenie w trudnej sytuacji osobistej dla Maji (27.04.)

 • Prosząc w intencji Łukasza o uwolnienie z toksycznej relacji ( 27.04)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Iwony i Sławomira oraz ich dzieci ( 27.04.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Ani (27.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie fizyczne i duchowe dla Asi (27.04.)

 • Prosząc o uwolnienie z obsesji dla Natalii i pomoc w wyjściu z długów ( 26.04.)

 • Prosząc o Boże prowadzenie dla Grażyny ( 26.04.)

 • Prosząc o realizację powołania dla Mateusza ( 26.04.)

 • Prosząc o szczęśliwą operację dla taty Agnieszki ( 26.04.)

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Marzeny ( 17.04.)
 • Prosząc o odbudowę ważnej relacji dla Pawła ( 17.04.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Grażyny ( 17.04.)
 • Prosząc o uleczenie z zaburzenia łaknienia dla Julity ( 17.04.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla syna Maksia ( 17.04.)
 • Prosząc o dar zawierzenia Bogu dla Beaty ( 17.04.)
 • Prosząc o poprawę sytuacji materialnej dla Anny ( 11.04.)
 • Prosząc o ochronę małżeństwa Wioletty i Ryszarda (11.04.)
 • Prosząc o otwarcie się na boże prowadzenie dla jacka ( 10.04.)
 • Prosząc o nawrócenie dla Agnieszki i Pawła ( 10.04.)
 • Prosząc o błogosławieństwo dla Magdaleny i jej dziecka ( 7.04.)
 • Prosząc o potrzebne dary dla córki Wiktorii ( 7.04.)
 • Prosząc o nawrócenie męża Kamila ( 7.04.)
 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej dla Mateusza ( 7.04.)
 • Prosząc o szczęśliwe rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki ( 5.04.)
 • Prosząc o zdrowie dla Jacka ( 4.04.)
 • Prosząc o powrót Łukasza do Boga i rodziny ( 3.04.)
 • Prosząc o dobrego męża dla Magdy ( 2.04.)
 • Prosząc o odnalezienie drogi życiowej dla Michała ( 1.04. )
 • Prosząc o dar nawrócenia dla syna Michała( 28.03.)
 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla syna ( 28.03.)
 • Prosząc o szczęśliwe rozwiązanie spraw sądowych dla Krzysztofa ( 4.03.)
 • Prosząc o dobrego męża dla Izy (3.03.)
 • Prosząc o odnowienie sakramentu małżeństwa dla Magdy i Grzegorza ( 28.02.)
 • Prosząc o stałą pracę dla Marcina ( 28.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Samuela ( 28.02. )
 • Prosząc o uzdrowienie dla Haliny i Aliny (28.02)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Henryka i Marcina ( 28.02.)
 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Agnieszki ( 25.02.)
 • Prosząc o przemianę trudnej sytuacji finansowej dla Jacka ( 25.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie małżeństwa Marty i Kamila ( 25.02.)
 • Prosząc o dar łask dla Ewy ( 23.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Gosi i stabilizację finansowa dla rodziny ( 22.02.)
 • Prosząc o Bożą opiekę w prowadzeniu firmy dla Krzysztofa ( 20.02. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla Haliny ( 20.02.)
 • Prosząc o przemianę serca dla Tomasza ( 19.02.)
 • Prosząc o dobrą stałą pracę i stabilizację finansową dla Krzysztofa ( 19.02.)
 • Prosząc o udana operacje dla Zenobii ( 16.02.)
 • Prosząc o załatwienie spraw związanych z mieszkaniem dla Katarzyny (16.02.)
 • Prosząc o podjęcie właściwej decyzji ( 16.02.)
 • Prosząc o dobrą pracę i stabilizację finansową dla Pauli ( 16.02.)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Marceliny,Joanny,Jana,Maji,Barbary,Łukasza,Joanny,Agnieszki,Pawła,Igora ( 16.02 )
 • Prosząc o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Renaty, Asi,Pauliny, Piotra (16.02.)
 • Prosząc o dar potomstwa dla małżeństwa Ani i Grzegorza ( 16.02.)
 • Prosząc o potrzebne łaski i dar zdrowia dla ciężko chorych Gabrieli,Dominiki, Antoniny,Jana,Barbary,Ryszarda,Marty. ( 16.02.)
 • Prosząc o szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla Anny( 16.02.)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Weroniki, Bartka i Kacpra (16.02.)
 • Prosząc o dar małżeństwa dla Barbary i Zbyszka (15.02)
 • Prosząc o uwolnienie dla Joanny ( 15.02.)
 • Prosząc o o dobrego męża i poprawę sytuacji finansowej dla Agnieszki (15.02.)
 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej dla Małgosi (9.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Małgosi ( 9.02.)
 • Prosząc o nawrócenie syna Grzegorza ( 8.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie z nałogu dla Adama ( 8.02.)
 • Prosząc o udaną operację dla Kuby ( 8.02.)
 • Prosząc o dar stałego prezbitera dla wspólnot neokatechumenalnych w Czarnym Dunajcu (8.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Zbyszka (8.02.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Iwony i jej rodziny ( 8.02.)
 • Prosząc o siły psychiczne do mierzenia się z trudnościami, uzdrowienie psychiczne i duchowe oraz znalezienie sensu życia dla Pauliny (8.02.)
 • Prosząc o pomoc w dostaniu dobrej i rozwojowej pracy dla Joanny a także życzliwych współpracowników (8.02.)
 • Prosząc o całkowite uzdrowienie synka Maksia (8.02)
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Arkadiusza ( 8.02.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Agnieszki (2.02.)
 • Prosząc o załatwienie ważnych spraw rozwiązanie problemów dla Krzysztofa (2.02.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Jarosława ( 2.02.)
 • Prosząc o pokój serca dla Ewy ( 1.02.)
 • Prosząc o Światło Ducha Świętego dla Wioli (31.01.)
 • Prosząc o pokój serca dla Krzysztofa ( 28.01.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Doroty ( 28.01.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Iwony ( 28.01.)
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Jarosława ( 24.01. )
 • Prosząc o dar potomstwa, uzdrowienia wewnętrznego i odnalezienia drogi zawodowej ( 24.01. )
 • Prosząc w intencji dzieci Wiktorii i Nikoli o ochronę Bożą i ułożenie spraw rodzinnych ( 24.01. )
 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Remigiusza ( 23.01. )
 • Prosząc w intencji Teresy o łaskę zdrowia ( 23.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Bartka i Weroniki ( 23.01. )
 • Prosząc o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Magdaleny ( 23.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia i Bożą opiekę dla ciężko chorych podopiecznych fundacji Siepomaga i ośrodka Ufność ( 23. 01. )
 • Prosząc w intencji Marysi o  rozwiązanie warunków mieszkaniowych,porozumienia z dziećmi, oddania życia Jezusowi ( 22.01. )
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby psychicznej Julity i Marka ( 21.01. )
 • Prosząc o pokój serca i światło Ducha Świętego dla Agnieszki ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Gosi ( 21.01. )
 • Prosząc w intencji Eweliny o dar przebaczenia ( 21.01. )
 • Prosząc o prawdziwy obraz Boga w sercu Jany ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia małżeństwa Marty i Kamila ( 21.01. )
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Elżbiety ( 18.01. )
 • Prosząc o dar pojednania dla Joanny ( 16.01. )

 

 • Prosząc w intencji córki Adrianny o uzdrowienie z anoreksji, odnalezienie drogi życiowej, o potrzebne dary Ducha Świętego ( 12.01. )
 • Prosząc w intencji synów Jarka i Kamila, za męża Stanisława, za ojca Mieczysława, za siostrzeńca Sebastiana, o uwolnienie od wszelkiego zła, zniewoleń nałogów, choroby psychicznej, skutków grzechów, o prowadzenie Ducha Świętego, o opiekę Matki Bożej,o wyjednanie łaski wiary ( 7.01. )
 • Prosząc w intencji Rafała, o cud uzdrowienia z choroby alkoholowej i odnalezienie sensu życia w trzeźwości ( 7.01. )
 • Prosząc w intencji Grażyny o dar uzdrowienia fizycznego oraz o Boże prowadzenie w życiu ( 6.01. )
 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych ( 6.01. )
 • Prosząc o dar małżeństwa dla Barbary i Zbyszka ( 5.01. )
 • Prosząc w intencji powrotu do zdrowia dla mamy, o zdrowie dla taty, męża, dzieci i rodzeństwa. O szczęśliwy poród i prawidłowy rozwój dla dzieci oraz o znalezienie lepszej pracy dla męża i rozwiązanie problemów mieszkaniowych i finansowych ( 5.01. )
 • Prosząc w intencji Agnieszki o uzdrowienie choroby pęcherza oraz narządów kobiecych ( 5.01. )
 • Prosząc o dar zdrowia psychicznego dla Darka ( 4.01. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Mateusza ( 3. 01. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Maksia ( 2.01. )
 • Prosząc o rozeznanie powołania dla Doroty ( 2.01. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla mamy Grażyny ( 1.01. )
 • Prosząc o dar pojednania i przebaczenia dla Bartłomieja ( 29.12. )
 • Prosząc w intencji Małgorzaty o pokój serca w szukaniu dobrej pracy o znalezienie dobrych relacji oraz o uratowanie małżeństwa siostry ( 29.12. )
 • Prosząc o dar uzdrowienia dla męża z choroby nerek i serca ( 29.12.)
 • Prosząc za Małgosią o potrzebne dary Ducha Świętego o dar przebaczenia i pokój serca ( 29.12. )
 • Prosząc za Marią i Elżbietą o światło Ducha Świętego podczas rozprawy sądowej ( 27.12. )
 • Prosząc w intencji Pauli o nawiązanie dobrych relacji ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Piotra o dobrą żonę ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Alicji o uzdrowienie z choroby nowotworowej ( 26.12. )
 • Prosząc w intencji Grzegorza o nowe serce i uratowanie małżeństwa ( 25.12.)
 • Prosząc w intencji Karoliny o pomyślne zaliczenie egzaminów oraz o pokój serca ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Justyny o uwolnienie z lęków ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Gabrysi o dar uwolnienia od złego myślenia o sobie o pełne zaufanie Jezusowi ( 25.12. )
 • Prosząc w intencji Sonii o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu ( 23.12. )
 • Prosząc w intencji Ani i jej rodziny o Bożą opiekę ( 23.12. )
 • Prosząc o dar zdrowia dla Krzysztofa ( 23.12. )
 • Prosząc o dar nawrócenia dla Olgi ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Magdy i Grzegorza o uzdrowienie relacji małżeńskich ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Marcina o dar nawrócenia ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Haliny o powrót do zdrowia po udarze ( 22.12. )
 • Prosząc w intencji Pauliny o dobre relacje i otwarcie się na ludzi ( 20.12. )