Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • W intencji brata Przemka, prosząc o dobrą żonę i wypełnienie się woli Bożej w jego życiu (12 VI)
 • Prosząc o uzdrowienie relacji w rodzinie i uratowania małżeństwa Barbary i Pawła, powrót Pawła do Boga i małżeństwa (10 VI)
 • W intencji Bogu wiadomej (6 VI)
 • W intencji Janki, która po zawale serca trafiła do szpitala (5 VI)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Żanety (4 VI)
 • W intencji Krzysztofa o pomyślne rozwiązanie jego bardzo trudnych problemów osobistych oraz o nadzieję i mądrość serca w podejmowaniu decyzji (4 VI)
 • W intencji Roberta o stanięcie w prawdzie, uzdrowienie zranień, kompleksów (2 VI)
 • W intencji Piotra i Sylwii o ich nawrócenie, uzdrowienie Waldemara z guza tarczycy i zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla poczętego dziecka (2 VI)
 • W intencji mamy Kamila, prosząc o ulgę w cierpieniu i ulgę dla ojca (31 V)
 • Prosząc o dobre rozeznanie i podjęcie decyzji dla Patrycji i Mariusza (31 V)
 • W intencji małżeństwa Magdy i Grzegorza, które przeżywa kryzys (29 V)
 • W intencji Marcina o stałą pracę i pomoc w trudnych sprawach i wyborach (29 V)
 • W intencji Grzegorza, Rafała, Aliny, Tadeusza, o uzdrowienie i uwolnienie (29 V)
 • Prosząc o znalezienie dobrego męża, stałą pracę i wszelkie potrzebne łaski dla Małgosi (21 V)
 • W intencji Joanny, prosząc o dostanie dobrej pracy zgodnie z zainteresowaniami zaraz po studiach (21 V)
 • W intencji Agnieszki prosząc o pomoc w trudach codziennego życia, o dobrą pracę, męża oraz opiekę Matki Bożej (21 V)
 • Prosząc  o zdrowie i pokój w rodzinie, Boże prowadzenie dla Magdaleny, Piotra, Łucji, Józefa, Oskara, o modlitwę za Piotra i jego rodziców, o znalezienie pracy dla Magdaleny, zdrowie, o pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Oskara (16 V)
 • W intencji uzdrowienia i uwolnienia dla Jana, Janiny z nerwicy, Grażyny, o siły do pracy dla Grażyny i rozwiązanie zawodowej przyszłości (16 V)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Mirka (16 V)
 • W  intencji uzdrowienia duszy, serca i ciała Jerzego oraz o pełną realizację przysięgi małżeńskiej w małżeństwie (16 V)