Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc za Magdalenę o uzdrowienie zdrowia psychicznego, o powrót radości życia, pokój w sercu ( 10.10. )
 • Prosząc za Danielą o rozwiązanie ciężkiej sytuacji materialnej (9.10. )
 • Prosząc za Magdaleną o wypełnienie się woli Bożej w życiu, o rozeznanie powołania, o stałą pracę ( 4.10. )
 • Prosząc za Julię o rozeznanie w czasie szukania pracy ( 4.10. )
 • Prosząc o dobre owoce pielgrzymki do Ziemi Świętej dla rodziców Magdaleny ( 4.10. )
 • Prosząc za Pawła o przemianę serca po kursie Nowe Życie ( 4.10. )

 

 • Prosząc za Madzię o uzdrowienie zdrowia psychicznego o powrót do wiary w Boga ( 23.09. )
 • Prosząc za Sebastiana o światło Ducha Świętego w rozeznaniu powołania, o odwagę do podjęcia dobrej decyzji, mądrość, wytrwałość, pokorę, czystość serca, zaufanie, wiarę i wierność ( 23.09. )
 • Prosząc za Aleksandrę o uwolnienie ( 24.09. )
 • Prosząc za Sabinę o szczęśliwy przebieg ciąży oraz o zdrowie dla męża ( 24.09. )
 • Prosząc za Gosię o uzdrowienie z depresji o miłość i budowanie dobrych relacji ( 24.09. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Hani, Kasi, Piotra, rodziny Krzywińskich, Krzysztofa, Piotra, Krzysztofa ( 24.09. )
  Prosząc o życie wieczne dla Arka ( 24.09. )
 • Prosząc za małżeństwo Magdy i Grzegorza, ochronę nierozerwalności małżeńskiej( 24.09. )
 • Prosząc za Marcina o radość życia ( 24.09. )
 • Prosząc za Grzegorza, Rafała,Alinę i Tadeusza o uzdrowienie duchowe i psychiczne ze zranień i zniewoleń i łaskę nawrócenia ( 25.09.)
 • Prosząc za Urbana i Huberta o uzdrowienie relacji ( 25.09. )
  Prosząc za Krzysztofa o sprawiedliwy proces sądowy o pokój i nadzieję ( 27.09. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Żanety ( 27.09. )
  Prosząc za Roberta o pełne zaufanie Panu i odważne przekazywanie Dobrej Nowiny ( 1.10. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Danuty ( 1.10. )
 • Prosząc o zdrowie dla Marka ( 1.10.)
 • Prosząc o uzdrowienie z depresji dla Weroniki o trzeźwość w rodzinie ( 1.10.)
 • Prosząc o pracę dla Zbyszka ( 2.10. )

 

 • Prosząc o uzdrowienie fizyczne dla Grażyny, o ukończenie nauki oraz o łaski Boże dla całej rodziny ( 24.09. )
 • Prosząc o odwagę w nawiązywaniu relacji z ludźmi ( 22.09. )
 • Prosząc o uwolnienie od złego myślenia o sobie. O zaufanie i łaskę wiary, że Pan przebaczył moje grzechy i patrzy na mnie z miłością ( 21.09. )
 • Prosząc za Pawła o ratunek i wyjście z długów ( 19.09. )
 • Prosząc w intencji spotkania „Corona Mariae”, które odbędzie się w Niepokalanowie w najbliższą sobotę, 23 września. Również za Ojców i Braci w Niepokalanowie, za organizatorów spotkania i za bliskie im osoby ( 18.09. )
 • Prosząc o uwolnienie Norberta od myśli samobójczych i przyczyny tych myśli ( 17.09. )

 

 • W intencji męża Adama z prośbą o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu , łaskę życia w prawdzie i pogłębienie miłości małżeńskiej ( 15.09. )
 • Prosząc o łaskę zdrowia w bardzo trudnym czasie ciąży dla Małgorzaty oraz opiekę nad jej dzieckiem ( 15.09. )
 • W intencji uczestników i prowadzących kurs Nowe Życie w WSD w Łomży ( 14.09. )
 • W intencji Anny i Wojciecha, o szczególną pomoc, błogosławieństwo w pracy, światło i dary Ducha Świętego ( 12.09. )
 • W intencji całkowitego uwolnienia z ciężkiego zniewolenia i dręczenia Iwony ( 11.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie Piotra chorego na białaczkę ( 11.09. )
  W intencji Krzysztofa, o uwolnienie z nałogu alkoholowego ( 9.09. )
 • W intencji kolegi, prosząc o uzdrowienie i wypełnienie się woli Bożej w jego i Agnieszki życiu ( 9.09. )
 • Prosząc o zdrowie psychiczne dla Grzegorza ( 9.09. )
 • Prosząc o wyzwolenie z nałogu dla Mateusza ( 9.09. )
 • Prosząc o pomoc finansową dla Ewy ( 9.09. )
 • Prosząc o łaskę uwolnienia dla Grzegorza i jego rodziny oraz o Boże błogosławieństwo ( 5.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie Weroniki i za całą rodzinę Janiny o wszelkie Boże Łaski i Błogosławieństwo ( 5.09. )
 • W intencji uzdrowienia Małgorzaty ( 4.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie córki z Zespołu Aspergera ( 1.09. )
 • W intencji syna Kamilka o oczyszczenie i uzdrowienie jego duszy z działania złego ducha ( 1.09. )
 • W intencji Adama i Kasi ( 29.08. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Grzegorza ( 29.08. )
 • W intencji Moniki, prosząc o łaskę uwolnienia od bardzo niskiego poczucia własnej wartości, a także od chorobliwej zazdrości i pychy ( 29.08. )
 • Prosząc o uzdrowienie i pokonanie ciężkiej choroby mojego ojca Pawła ( 28.08. )
 • W intencji taty Zdzisława, prosząc o uzdrowienie i o siły dla całej rodziny ( 28.08. )
 • Prosząc o dobrego męża dla Beaty ( 27.08. )
 • Prosząc w intencji nawrócenia bliskiej soby dla Aleksandry ( 27.08. )
 • Prosząc o Boże błogosławieństwo i wypełnienie się woli Bożej w życiu Mateusza ( 26.08.)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla małżeństwa Agnieszki i Przemka oraz rozeznanie dalszej drogi życiowej ( 24. 08. )
 • Prosząc za małżeństwo Magdy i Grzegorza ( 23.08. )
 • W intencji Marcina o uzdrowienie dolegliwości bólowych i chorobowych, pomoc w trudnych sprawach i wyborach, radość życia ( 23.08. )
 • W intencji Grzegorza, Rafala, Aliny, Tadeusza, o uzdrowienie duchowe i psychiczne ze zranień i zniewoleń, łaskę nawrócenia ( 23.08. )
 • Prosząc o łaskę Chrztu Św. dla Nadii ( 23.08 )
 • Prosząc o dar potomstwa dla Agnieszki i Krzysztofa ( 23.08. )
 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu mamy Barbary ( 23.08.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej i światło Ducha Świętego w życiu Sylwii ( 22.08. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla matki Iwony (22.08.)
 • Prosząc o uzdrowienie relacji Magdaleny i Tomka ( 21.08.)
 • Prosząc o Bożą opiekę i wypełnienie się woli Bożej w życiu Małgorzaty ( 19.08. )