SKRZYNKA INTENCJI

Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • W intencji Jerzego z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej nerki oraz oraz jego umocnienie w wierze (4 V)
 • W intencji Hubercika o łaskę zdrowia i wyleczenie z astmy oraz w intencji Michałka o pomyślne wyniki badań EEG głowy i rozwój mowy (3 V)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Gabrieli i Dominiki, umocnienie dla ich bliskich (1 V)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Joanny, Marty, Łukasza, Konrada, Adriana, Korneli, Marka, Katarzyny, Justyny, Bartka, Michała, Jana, Ireny, Marty, Barbary, Wiesławy, Janusza, Aliny (1 V)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i uzdrowienie małżeństw Jana i Marceliny, Małgorzaty i Grzegorza, Pawła i Joanny (1 V)
 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji w życiu Asi i Pauliny (1 V)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia Piotra chorego na raka, mającego bardzo bolesne przerzuty (30 IV)
 • W intencji całej rodziny, prosząc o zdrowie, błogosławieństwo Boże, zgodę i nawrócenie najbliższych (30 IV)
 • W intencji ciężko chorego Zygmunta za jego zdrowie, ulgę w cierpieniu, siły do życia i dobre wyniki badań (30 IV)
 • Prosząc o moc Ducha Świętego dla Wiktorii, rodziców i jej gości w dniu I Komunii Świętej (28 IV)
 • Prosząc o łaskę uwolnienia z współuzależnienia, samotności i depresji dla Henryka, znalezienie dobrej żony (28 IV)
 • W intencji ciężko rannej na skutek wypadku Haliny, prosząc o cud uzdrowienia i umocnienie dla całej rodziny (28 IV)
 • W intencji małżeństwa Marka i Izabeli, które przeżywa kryzys, prosząc o łaskę przemiany obecnej sytuacji (27 IV)
 • W intencji małżeństwa Magdy i Grzegorza, które przeżywa kryzys (27 III)
 • W intencji Marcina, prosząc o stałą pracę, pomoc w trudnych sprawach i wyborach (27 III)
 • Za Grzegorza, Rafała, Alinę i Tadeusza, prosząc o łaskę uzdrowienia i uwolnienia (27 III)
 • W intencji Janiny i Marcina, prosząc o uzdrowienie z dolegliwości kręgosłupa (27 III)
 • Prosząc o łaskę postu, wytrwałości, gorliwego wypełniania obowiązków oraz głoszenia Słowa dla Joanny (26 IV)
 • Prosząc o dobrą pracę dla Patrycji i poprawę sytuacji finansowej dla Joanny i Patrycji (26 IV)
 • W intencji relacji Ani i Marcina, prosząc o wypełnienie się woli Bożej (26 IV)
 • Prosząc o dobrą pracę dla Marysi (26 IV)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia, uwolnienia dla Zbigniewa (26 IV)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Anny z raka okrężnicy wątroby i węzłów chłonnych (25 IV)
 • Prosząc o dobrego męża dla Tereski (21 IV)
 • Prosząc o uzdrowienie wewnętrzne dla Arka, doświadczenie Bożej Miłości uzdrowienie żony z nałogu alkoholowego (21 IV)
 • Prosząc o pomoc i błogosławieństwo w pracy kapłańskiej dla ks. Piotra (21 IV)
 • Prosząc o uzdrowienie wewnętrzne Agaty i siłę do życia (21 IV)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla mamy (21 IV)
 • Prosząc o uzdrowienie w rodzinie, uwolnienie męża Wojciecha z nałogu alkoholizmu, uwolnienie od lęków (17 IV)
 • W intencji Joanny, prosząc o dobrą pracę po studiach (16 IV)
 • W intencji Rafała i Natalii, prosząc o łaskę uzdrowienia, uwolnienie, nawrócenie, Boże prowadzenie i umocnienie dla rodziców (14 IV)
 • Prosząc o uzdrowienie wewnętrzne, prowadzenie Ducha Świętego i dobrą pracę dla Marcina (12 IV)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla taty Stanisława (11 IV)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia mamy Joanny z choroby nowotworowej, powrót do zdrowia i długie lata życia w zdrowiu (11 IV)
 • W intencji rodziców alkoholików o wyjście z nałogu oraz za Darie, o Bożą opiekę i pomoc w pracy, łaskę uzdrowienia (9 IV)