Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • W intencji Asi, prosząc o uzdrowienie jej małżeństwa i przemianę serca męża Fabiana (8 VIII)
 • Prosząc o modlitwę o łaskę poczęcia zdrowego dzieciątka dla Basi i Zbyszka (8 VIII)
 • Prosząc o pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej dla Eli (8 VIII)
 • W intencji powrotu słuchu dla Moniki i błogosławieństwo Boże dla niej (7 VIII)
 • W intencji maleńkiej Kasi, z prośbą o uzdrowienie z chorób płuc  i opiekę Matki Boże (7 VIII)
 • Prosząc o uzdrowienie  z przewlekłego zmęczenia, bólu ręki, woreczka żółciowego , siły do napisania pracy dyplomowej, założenie rodziny i stałą pracę, w intencji nawrócenia i uzdrowienia rodziców (6 VIII)
 • Prosząc o wyjście z trudnej sytuacji życiowej dla Agnieszki (4 VIII)
 • Prosząc o wygranie trudnego procesu w sądzie dla Krzysztofa (4 VIII)

 

 • Prosząc o ochronę dla Kingi, jej bliskich i zmianę złych zamiarów (3 VIII)
 • W intencji męża Adama z prośbą o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu i łaskę życia w prawdzie (3 VIII)
 • Prosząc o odnowienie relacji między Darią i Pawłem (3 VIII)
 • Prosząc o znalezienie stałej pracy dla Łukasza (31 VII)
 • W intencji Gabrysi z okazji  16 urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wybór dobrej drogi życiowej, opiekę Matki Bożej i pomnożenie wiary (30 VII)
 • W intencji Krysi chorej na raka kości, prosząc o cud uzdrowienia (28 VII)
 • W intencji rodziny Doroty, prosząc o spokój i zgodę, uwolnienie z alkoholizmu dla męża (28 VII)
 • Prosząc o zdanie Egzaminu na prawo jazdy dla Kamili (27 VII)
 • W intencji relacji Kamili i Marcina, o wypełnienie się woli Bożej (27 VII)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienie z ratka tarczycy dla cioci Heli (27 VII)
 • Prosząc o Boża pomoc w przezwyciężaniu trudnych spraw w pracy (26 VII)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienie z nowotworu dla teścia Ryszarda (25 VII)
 • Prosząc o uratowanie, uzdrowienie małżeństwa Edyty i powrót męża do domu (23 VII)
 • Prosząc o Bożą pomoc w trudnej sytuacji dla Sonii (21 VII)
 • Prosząc o łaskę przyjęcia daru Bożej Miłości  dla córki Moniki, o Światło Ducha Świętego, szczęśliwy powrót do Polski i nieustającą opiekę Maryi dla nas na każdy dzień (19 VII)
 • Prosząc o wygranie spraw sądowych dla Szymona (16 VII)
 • W intencji uzdrowienia relacji z Piotrem, Jackiem i Wojciechem, o potrzebne łaski, uratowanie małżeństwa Łukasza i Agnieszki oraz uzdrowienie dla Karoliny (16 VII)
 • Prosząc o pomyślną i szybką sprzedaż domu i powrót z emigracji do Polski dla rodziny Marka (15 VII)
 • Prosząc o pomoc w odparciu zakusów złego ducha (15 VII)
 • W intencji nawrócenia Jacka i uratowanie małżeństwa (14 VII)
 • W intencji Pauliny i Artura o dar macierzyństwa i ojcostwa, o cud poczęcia zdrowego dziecka (12 VI))
 • Prosząc o dobre zdrowie, długie lata życia oraz potrzebne łaski dla Rodziców Aliny i Zenona oraz Genowefy i Edwarda (12 VII)
 • Prosząc o miłość odwzajemnioną dla Bogdana, aby znalazł dobrą kobietę, z którą będzie mógł stworzyć szczęśliwą rodzinę oraz o potrzebne łaski dla niego i Bożą opiekę na każdy dzień (12 VII)
 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Moniki i Damiana (12 VII)
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Kamili i Dominika, o odnowienie miłości małżeńskiej (12 VII)