Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o dobrą pracę dla Joanny (9.12.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Sylwii ( 9.12.)
 • Prosząc o odnowienie Ducha miłości w małżeństwie Małgorzaty i Grzegorza ( 7.12.)
 • Prosząc o dar pojednania dla Ani i Marka ( 6.12.)
 • Prosząc o uzdrowienie złych wspomnień dla Jany ( 6.12.)
 • Prosząc o przemianę serca dla Ani ( 6.12.)
 • Prosząc o spowiedź dla Marty ( 6.12.)
 • Prosząc o uzdrowienie małżeństwa Marty i Kamila ( 6.12.)
 • Prosząc o uwolnienie z alkoholizmu dla Jana ( 5.12.)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Agnieszki ( 5.12.)
 • Prosząc o uzdrowienie chorej nogi dla Sylwii ( 4.12.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla syna Maksia ( 4.12.)
 • Prosząc o łaskę uwolnienia z nałogu hazardu dla brata ( 4.12.)
 • Prosząc o nawrócenie i przemianę życia dla córki i syna ( 4.12.)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Tobiasza i mamy ( 27.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Jarosława ( 27.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla córki Julii ( 26.11.)
 • Prosząc o odnowienie sakramentu małżeństwa Marii oraz o pokonanie problemów finansowych ( 24.11.)

 • Prosząc za Paulinę o szczerość w pracy o siły psychiczne w dążeniu do unormowania tej sytuacji ( 24.11.)

 • Prosząc za Macieja o światło i dary Ducha Świętego w nauce ( 24.11.)

 • Prosząc za Rafałem o uzdrowienie z alkoholizmu i depresji ( 21.11.)

 • Prosząc za Tomaszem o uzdrowienie z nerwicy lękowej ( 21.11.)

 • Prosząc za Jana o uzdrowienie wewnętrzne o zaufanie Jezusowi ( 21.11.)

 • Prosząc za Dawida o wybudzenie ze śpiączki I powrót do zdrowia ( 19.11.)

 • Prosząc o dar potomstwa dla Iwony i Huberta ( 18.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie wewnętrzne dla Agnieszki i Sławomira oraz o dobre relacje ( 18.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie słuchu dla Moniki ( 18.11.)

 • Prosząc za Pawłem i Zbigniewem o wypełnienie się woli Bożej ( 18.11.)

 • Prosząc o modlitwę za małżeństwo Magdy i Grzegorza o ochronę nierozerwalności małżeńskiej ( 16.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie i nawrócenie Marcina ( 16.11.)
 • Prosząc o wsłuchanie się w Ducha Świętego dla Grzegorza, Rafała, Alinę i Tadeusza ( 16.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Haliny ( 16.11.)
 • Prosząc o nawrócenie dla Karola ( 16.11.)
 • Prosząc o sakrament Chrztu Świętego dla Nadii ( 16.11.)
 • Prosząc o nawrócenie I pragnienie modlitwy dla Tomasza, Andrzeja, Mateusza, Łukasza i Michała ( 14.11.)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i przemianę życia dla Marceliny, Joanny, Jana, Maji, Łukasza I Joanny ( 13.11.)
 • Prosząc o potrzebne łaski, mądrość i szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji osobistej dla Renaty, Asi, Ani i Piotra ( 13.11.)
 • Prosząc o dar potomstwa dla małżeństwa Ani i Grzegorza ( 13.11.)
 • Prosząc o potrzebne łaski i dar zdrowia dla ciężko chorych Gabrieli, Dominiki, Antoniny, Stanisława, Jana, Barbary, Ryszarda i Marty ( 13.11.)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Wspólnoty Sióstr Klarysek ze Słupska o Bożą ingerencję w bardzo ważnej sprawie ( 12.11.)
 • Prosząc o uwolnienie z nałogu papierosów dla Przemka ( 11.11.)
 • Prosząc o usamodzielnienie dla Gosi ( 11.11.)
 • Prosząc o szacunek dla własnego ciała dla Marka ( 11.11.)
 • Prosząc o dojrzałość dla Roberta ( 11.11.)
 • Prosząc o dobrego męża dla Gosi ( 11.11.)
 • Prosząc o dary Ducha Świętego i pracę dla Joli ( 11.11.)
 • Prosząc o nawrócenie dla Jakuba (11.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Mirka ( 11.11.)
 • Prosząc o dary Ducha Świętego, otwarcie na Miłość w prawdzie dla Łukasza i Eweliny ( 11.11.)
 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu dla Jadwigi, spokój, wiarę i siłę dla niej i najbliższych ( 10.11.)
 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Doroty ( 5.11.)
 • Prosząc o dobrą pracę dla Marzeny oraz wolne niedziele dla męża ( 4.11.)
 • Prosząc w intencji Basi o otwarcie się na drugiego człowieka oraz o dobrego męża ( 4.11.)
 • Prosząc w intencji Basi i Jarka o uratowanie ich znajomości, odzyskanie wiary, wzajemny szacunek i zrozumienie ( 2.11.)
 • Prosząc za o.Piotra o dary Ducha Świętego ( 2.11.)
 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Agnieszki ( 2.11.)
 • Prosząc o czystość ciała i duszy dla Kuby ( 1.11.)

 

 • Prosząc o ożywienie wiary dla Ani i jej rodziny ( 29.10.)
 • Prosząc o dobrego męża dla Marty ( 27.10.)
 • Prosząc o rozwiązanie trudnej spraw dla Piotra ( 25.10.)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Błażeja ( 24.10. )
 • Prosząc o Światło Ducha Świętego dla Agnieszki i odnalezienie swojego powołania ( 24.10.)
 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji mamy Bronisławy ( 23.10.)
 • Prosząc o uzdrowienie syna Maksia o pokój serca dla najbliższych i o zaufanie ( 22.10.)
 • Prosząc o wytrwałość w wierze dla Beaty i o uzdrowienie relacji rodzinnych ( 22.10.)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Stanisława w sprawie zakupu domu ( 21.10.)
 • Prosząc o dar uzdrowienia z glejaka dla Błażeja ( 21.10.)
 • Prosząc o  łaskę uzdrowienia z nowotworu dla Zofii ( 20.10. )
 • Prosząc o życie wieczne dla zmarłych Stanisława i Zofii ( 19.10. )
 • Prosząc w intencji syna o zdrowie i dobre zachowanie w przedszkolu ( 19.10. ) 
 • Prosząc w intencji brata Jarka o doświadczenie Bożej Miłości, łaskę wyzwolenia z alkoholizmu, pojednanie ( 16.10. )
 • Prosząc w intencji Grażyny o dobrego męża ( 15.10. )
 • Prosząc za Jana, Janiny i Grażyny o uwolnienie ( 15.10. )
 • Prosząc w intencji Żanety o wypełnienie się woli Bożej w Jej życiu ( 15.10.) 
 • Prosząc w intencji Krzysztofa o sprawiedliwy proces ( 15.10. )
 • Prosząc w intencji Agaty o rozwiązanie trudnej sprawy ( 13.10. )
 • Prosząc za Magdalenę o uzdrowienie zdrowia psychicznego, o powrót radości życia, pokój w sercu ( 10.10. )
 • Prosząc za Danielą o rozwiązanie ciężkiej sytuacji materialnej (9.10. )
 • Prosząc za Magdaleną o wypełnienie się woli Bożej w życiu, o rozeznanie powołania, o stałą pracę ( 4.10. )
 • Prosząc za Julię o rozeznanie w czasie szukania pracy ( 4.10. )
 • Prosząc o dobre owoce pielgrzymki do Ziemi Świętej dla rodziców Magdaleny ( 4.10. )
 • Prosząc za Pawła o przemianę serca po kursie Nowe Życie ( 4.10. )

 

 • Prosząc za Madzię o uzdrowienie zdrowia psychicznego o powrót do wiary w Boga ( 23.09. )
 • Prosząc za Sebastiana o światło Ducha Świętego w rozeznaniu powołania, o odwagę do podjęcia dobrej decyzji, mądrość, wytrwałość, pokorę, czystość serca, zaufanie, wiarę i wierność ( 23.09. )
 • Prosząc za Aleksandrę o uwolnienie ( 24.09. )
 • Prosząc za Sabinę o szczęśliwy przebieg ciąży oraz o zdrowie dla męża ( 24.09. )
 • Prosząc za Gosię o uzdrowienie z depresji o miłość i budowanie dobrych relacji ( 24.09. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Hani, Kasi, Piotra, rodziny Krzywińskich, Krzysztofa, Piotra, Krzysztofa ( 24.09. )
  Prosząc o życie wieczne dla Arka ( 24.09. )
 • Prosząc za małżeństwo Magdy i Grzegorza, ochronę nierozerwalności małżeńskiej( 24.09. )
 • Prosząc za Marcina o radość życia ( 24.09. )
 • Prosząc za Grzegorza, Rafała,Alinę i Tadeusza o uzdrowienie duchowe i psychiczne ze zranień i zniewoleń i łaskę nawrócenia ( 25.09.)
 • Prosząc za Urbana i Huberta o uzdrowienie relacji ( 25.09. )
  Prosząc za Krzysztofa o sprawiedliwy proces sądowy o pokój i nadzieję ( 27.09. )
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej w życiu Żanety ( 27.09. )
  Prosząc za Roberta o pełne zaufanie Panu i odważne przekazywanie Dobrej Nowiny ( 1.10. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Danuty ( 1.10. )
 • Prosząc o zdrowie dla Marka ( 1.10.)
 • Prosząc o uzdrowienie z depresji dla Weroniki o trzeźwość w rodzinie ( 1.10.)
 • Prosząc o pracę dla Zbyszka ( 2.10. )

 

 • Prosząc o uzdrowienie fizyczne dla Grażyny, o ukończenie nauki oraz o łaski Boże dla całej rodziny ( 24.09. )
 • Prosząc o odwagę w nawiązywaniu relacji z ludźmi ( 22.09. )
 • Prosząc o uwolnienie od złego myślenia o sobie. O zaufanie i łaskę wiary, że Pan przebaczył moje grzechy i patrzy na mnie z miłością ( 21.09. )
 • Prosząc za Pawła o ratunek i wyjście z długów ( 19.09. )
 • Prosząc w intencji spotkania „Corona Mariae”, które odbędzie się w Niepokalanowie w najbliższą sobotę, 23 września. Również za Ojców i Braci w Niepokalanowie, za organizatorów spotkania i za bliskie im osoby ( 18.09. )
 • Prosząc o uwolnienie Norberta od myśli samobójczych i przyczyny tych myśli ( 17.09. )

 

 • W intencji męża Adama z prośbą o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu , łaskę życia w prawdzie i pogłębienie miłości małżeńskiej ( 15.09. )
 • Prosząc o łaskę zdrowia w bardzo trudnym czasie ciąży dla Małgorzaty oraz opiekę nad jej dzieckiem ( 15.09. )
 • W intencji uczestników i prowadzących kurs Nowe Życie w WSD w Łomży ( 14.09. )
 • W intencji Anny i Wojciecha, o szczególną pomoc, błogosławieństwo w pracy, światło i dary Ducha Świętego ( 12.09. )
 • W intencji całkowitego uwolnienia z ciężkiego zniewolenia i dręczenia Iwony ( 11.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie Piotra chorego na białaczkę ( 11.09. )
  W intencji Krzysztofa, o uwolnienie z nałogu alkoholowego ( 9.09. )
 • W intencji kolegi, prosząc o uzdrowienie i wypełnienie się woli Bożej w jego i Agnieszki życiu ( 9.09. )
 • Prosząc o zdrowie psychiczne dla Grzegorza ( 9.09. )
 • Prosząc o wyzwolenie z nałogu dla Mateusza ( 9.09. )
 • Prosząc o pomoc finansową dla Ewy ( 9.09. )
 • Prosząc o łaskę uwolnienia dla Grzegorza i jego rodziny oraz o Boże błogosławieństwo ( 5.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie Weroniki i za całą rodzinę Janiny o wszelkie Boże Łaski i Błogosławieństwo ( 5.09. )
 • W intencji uzdrowienia Małgorzaty ( 4.09. )
 • Prosząc o uzdrowienie córki z Zespołu Aspergera ( 1.09. )
 • W intencji syna Kamilka o oczyszczenie i uzdrowienie jego duszy z działania złego ducha ( 1.09. )
 • W intencji Adama i Kasi ( 29.08. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Grzegorza ( 29.08. )
 • W intencji Moniki, prosząc o łaskę uwolnienia od bardzo niskiego poczucia własnej wartości, a także od chorobliwej zazdrości i pychy ( 29.08. )
 • Prosząc o uzdrowienie i pokonanie ciężkiej choroby mojego ojca Pawła ( 28.08. )
 • W intencji taty Zdzisława, prosząc o uzdrowienie i o siły dla całej rodziny ( 28.08. )
 • Prosząc o dobrego męża dla Beaty ( 27.08. )
 • Prosząc w intencji nawrócenia bliskiej soby dla Aleksandry ( 27.08. )
 • Prosząc o Boże błogosławieństwo i wypełnienie się woli Bożej w życiu Mateusza ( 26.08.)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla małżeństwa Agnieszki i Przemka oraz rozeznanie dalszej drogi życiowej ( 24. 08. )
 • Prosząc za małżeństwo Magdy i Grzegorza ( 23.08. )
 • W intencji Marcina o uzdrowienie dolegliwości bólowych i chorobowych, pomoc w trudnych sprawach i wyborach, radość życia ( 23.08. )
 • W intencji Grzegorza, Rafala, Aliny, Tadeusza, o uzdrowienie duchowe i psychiczne ze zranień i zniewoleń, łaskę nawrócenia ( 23.08. )
 • Prosząc o łaskę Chrztu Św. dla Nadii ( 23.08 )
 • Prosząc o dar potomstwa dla Agnieszki i Krzysztofa ( 23.08. )
 • Prosząc o uzdrowienie z nowotworu mamy Barbary ( 23.08.)
 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej i światło Ducha Świętego w życiu Sylwii ( 22.08. )
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla matki Iwony (22.08.)
 • Prosząc o uzdrowienie relacji Magdaleny i Tomka ( 21.08.)
 • Prosząc o Bożą opiekę i wypełnienie się woli Bożej w życiu Małgorzaty ( 19.08. )