Źródełko – spotkanie dla dzieci

Źródełko - spotkanie dla dzieci

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa

 

WIĘCEJ INFORMACJI…

DWA BRZEGI JEDNO ŹRÓDŁO

share