Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa

Dzień rodzin Stowarzyszenia Zacheusz jest okazją pozwalającą całym rodzinom na wspólne spędzenie czasu. Podczas spędzonego razem dnia rodziny będą miały okazję spotkać się przy wspólnych posiłkach, śpiewać razem i brać udział w zabawach mających na celu zbliżenie uczestników do siebie, poznanie się oraz przełamywanie barier.

 Pomoc psychologiczna w ramach proejktu

„Dwa brzegi, jedno źródło”.

Wsparcie przeznaczone dla rodziców borykających sie z problemami wychowawczymi, ale też dla dzieci, młodzieży i dorosłych napotykających na trudności w relacjach intrepersonlanych, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz różnymi typami uzależnień.

Doradztwo otwarte dla wszystkich zainteresowanych z Polski i Republiki Czeskiej.


Cykl 8 spotkań dla dzieci (7-12l.) powstał w ramach projektu  „Dwa brzegi jedno źródło”
(na zmianę po polskiej i czeskiej stronie).

GDZIE:
Siedziba Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”
ul. Szersznika 3
Cieszyn

Parafia Najświętszego Serca Jezusa
Masarykovy sady 24
Czeski Cieszyn

START: g. 16.00    ZAKOŃCZENIE: g. 18.00

Dobry czas dla dzieci, aby poprzez zabawy (ruchowe, muzyczne, plastyczne) pogłębić relację, poznawać zwyczaje, wymieniać się swoim doświadczeniem z obu stron Olzy!!!


Tak było 29.06…

Temat: PIERWSZY KROK W NOWYCH BUTACH

🙂 🙂 🙂

 

Kolejne spotknie:

19.10

Temat: BUDUJEMY MOSTY

😀 😀 😀

Czeski Cieszyn

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !