DIAKONIE I GRUPY

heart-care-1040229_1920

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.
Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz. 742)
 

Odpowiadając na wezwanie Jezusa chcemy czynić miłosierdzie czynem, słowem i modlitwą.

Cele diakonii:
– opieka modlitewna oraz towarzyszenie duchowe
– różaniec za miasto (cicha modlitwa w terenie za osoby i miejsca potrzebujące miłosierdzia)
– codzienna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia
– troska o osoby chore z naszej wspólnoty (pomoc doraźna – indywidualnie wg potrzeby. Informacje i szczegóły – drogą mailową).

Spotkania Diakonii Miłosierdzia odbywając się raz w miesiącu w ustalonym terminie.

 

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18, 19-20)

Bracia i siostry tworzący tę grupę posługują modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie (według metody 5 kluczy Neala Lozano). Posługa odbywa się na spotkaniach wspólnotowych, kursach SNE oraz czuwaniach z modlitwą o uzdrowienie. Możliwe jest również indywidualną umówienie się na modlitwę przez formularz na stronie internetowej Wspólnoty.

 

milky-way-1023340_1920 (2)

„Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! […] Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami – chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi” (1 Kor 14, 1-5)

Diakonia prorocza to grupa osób, która uważniej wsłuchuje się w głos Pana Jezusa, przekazuje Jego Słowo dla wzajemnego zbudowania. Zadaniem diakonii jest słuchanie, przyjmowanie, rozeznawanie i głoszenie Słowa Bożego, czyli proroctw, słów poznania na spotkaniach modlitewnych, czuwaniach oraz kursach SNE.

Odpowiedzialny za formację diakonii: O.Wit Chlondowski

 

guitarist-1031087_1920

Diakonia muzyczna to grupą osób, która czuje powołanie do służenia Bogu poprzez muzykę – śpiew i grę na instrumentach. Posługujemy muzycznie na spotkaniach modlitewnych, czuwaniach charyzmatycznych, jak również na kursach SNE. 

W diakonii muzycznej pragniemy świadomie odkrywać i rozwijać talenty i charyzmaty, którymi Bóg nas obdarzył oraz otwierać się na nowe dary i wezwania Ducha Świętego. Swój warsztat muzyczny i wokalny doskonalimy poprzez wspólne próby, pracę osobistą, a także przez współpracę z innymi diakoniami muzycznymi wspólnoty Zacheusz.

W ramach diakonii działają trzy zespoły:
Twoi– odpowiedzialna Gabriela Głowacka-Szczurek
zespół Marty – odpowiedzialna Marta Drabik
zespół Kornela – odpowiedzialny Kornel Skrabania

239H

„Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeśli kto przemawia, niech przekazuje słowo Boże. Kto usługuje, niech to czyni z mocą otrzymaną od Boga, aby we wszystkim był wychwalony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.”  (1P 4,10-11)

Diakonia techniczna to grupa osób zajmująca się, szeroko rozumianym, zapleczem technicznym Wspólnoty. Staramy się utrzymać w należytym stanie oraz obsługujemy powierzony nam sprzęt audiowizualny. Do naszych zadań należy też dbałość o rekwizyty do prowadzonych przez wspólnotę kursów.		

MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ

Każdego kto chciałby się duchowo przyłączyć, choćby tylko na odległość, do Wspólnoty Zacheusz zachęcamy do trwania w modlitwie ochronnej za:

  • Wspólnotę;
  • Działania, do jakich nas Jezus powołuje;
  • Wszystkich posługujących i ewangelizujących;
  • Wszystkich uczestników kursów, rekolekcji, czuwań.

Następujące modlitwy odmawiamy codziennie: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Święty Michale Archaniele.

A w każdy czwartek, na spotkaniu we Wspólnocie modlimy się razem tak:

Światłem niech będzie mi Krzyż Święty, 
a nigdy wodzem smok przeklęty,
idź precz szatanie duchu złości
nigdy mnie nie kuś do marności,
złe to co proponujesz mi
sam swoją truciznę pij.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo by zrodzić Tego, który zetrze głowę szatana, prosimy Cię pokornie; rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.CHARYZMAT PROROCTWA – PERYFERYJNY FENOMEN CZY ISTOTNA FORMA AKTUALIZACJI OBJAWIENIA

ZACZYNJ CZYTAĆ TERAZ


Chrzest w Duchu Świętym a chrzest sakramentalny

ZACZYNJ CZYTAĆ TERAZ