DOM MODLITWY
To dzięki ich dobremu sercu i otwartości możemy realizować to Boże dzieło w tym miejscu!
NIECH PAN BĘDZIE UWIELBIONY W WASZEJ OTWARTOŚCI I POSŁUDZE!


Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło, możesz dokonać wpłaty na nasze konto:

Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”,
ul. Szersznika 3, 43-400 Cieszyn

68 1050 1083 1000 0090 3074 9783

w tytule wpisując: DOM WSPÓLNOTY

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ OFIARĘ

🙂 🙂 🙂