Domy Modlitwy


«Zacheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go uradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego:

«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».


Domy Modlitwy Wspólnoty Zacheusz

to wspólnoty osób spotykających się regularnie w domu, w terminie przez siebie ustalonym w zależności od warunków i możliwości.

Powstają tam, gdzie osoby chcące formować się w SNE Zacheusz z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach formacyjnych Wspólnoty.

Spotkania domowe są niezwykle cennym elementem formacyjnym. Pozwalają lepiej poznać siebie samego, pogłębić wzajemne relacje, zintegrować się, by członkowie Domu Modlitwy powoli stali się wspólnotą.

Każde spotkanie to czas modlitwy, rozważania Słowa Bożego, dzielenia się tym, jak Pan Bóg nas prowadzi i jak doświadczamy Jego obecności w naszym życiu. W ramach formacji realizujemy program SNE Zacheusz.

Domy Modlitwy to powrót do doświadczenia pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy Kościół zbierał się po domach. Mamy w nim wszystko z wyjątkiem łamania chleba i posługi sakramentalnej.
Mamy modlitwę, wspólnotę braci i sióstr, Słowo, działającego Ducha Świętego.
Dom Modlitwy to świadek ewangelizacji, modlitwy, wytrwałości, miłości i służby.

Dom Modlitwy zmieni Ciebie, Twoje środowisko, Twoje otoczenie.

Poza formacją w Domach zachęcamy do czynnego zaangażowania się w życiu Wspólnoty,
uczestnictwa w kursach i rekolekcjach.

Magdalena Szczerska

koordynator Domów Modlitwy

tel. 692 836 547

mail: sne.zacheusz@gmail.com