WYDARZENIA 2016: Bal Zacheusz, Ulf Ekman, Alfa w Cieszynie, Wejście w Przymierze

WYDARZENIA 2016:  Bal Zacheusz, Ulf Ekman, Alfa w Cieszynie, Wejście w Przymierze

WEJŚCIE W PRZYMIERZE 


MAJ 14 – Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

KURS ALFA W CIESZYNIE


LUTY – MAJ

SESJA DLA LIDERÓW Z ULFEM EKMANEM


KWIECIEŃ 1-3

BAL WSPÓLNOTY


STYCZEŃ 30

share