FORMACJA WE WSPÓLNOCIE ZACHEUSZFormacja we wspólnocie Zacheusz

Spotkania Wspólnoty

We Wspólnocie Zacheusz funkcjonują następujące rodzaje spotkań formacyjnych (w zależności od miejsca i lokalnych potrzeb):

– regularne spotkania otwarte
– spotkania w małych grupach
– spotkania kręgów małżeńskich i domów modlitwy

Etapy formacji

Formacja dzieli się na trzy etapy:

  1. Sympatyk – formacja początkowa
  2. Kandydat – formacja do Przymierza
  3. Członek – formacja stała

Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. można przez całe życie być sympatykiem wspólnoty).


Etapy formacji

Etap pierwszy (formacja początkowa)


Sympatycy to wszyscy ci, którzy w sposób całkowicie dobrowolny, bez zobowiązań korzystają ze spotkań otwartych, spotkań kręgów małżeńskich lub domów modlitwy. Czas bycia sympatykiem to czas, kiedy mogę poznać Wspólnotę, jej charyzmat i podjąć decyzję wzrastania w niej.


Etap drugi (formacja do Przymierza)


Kandydaci to ci, którzy wchodzą w formację Wspólnoty. Może nim zostać osoba, która:

1. jest minimum po jednym kursie SNE (Nowe Życie, Eureka lub Wspólna Droga)

2. uczestniczy w jednym z rodzajów spotkań formacyjnych (spotkania otwarte, spotkania kręgów małżeńskich, domów modlitwy)

Kandydaci Wspólnoty uczestniczą w dodatkowych spotkaniach w małych grupach domowych (dotyczy to tylko uczestników spotkań otwartych). Jest ich 7 na rok. Zaleca się w czasie trwania kandydatury przeżywania od jednego do trzech nowych kursów SNE na rok. Zaleca się także wszystkim kandydatom cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.
Kandydaci mają już głos czynny i bierny we Wspólnocie (czyli mogą wybierać i być wybierani na funkcje we Wspólnocie). Formacja na tym etapie trwa 4 lata.
Potrzeby i możliwości danej Wspólnoty rozeznaje lokalny pasterz z liderami, dlatego zobowiązania mogą być inne.


Etap trzeci (formacja stała)


Członkami Wspólnoty są osoby, które przeszły 4 lata formacji kandydackiej i pragnąc dalej rozwijać się w charyzmacie Wspólnoty wstępują w Przymierze.

Przymierze jest stałym wejściem we Wspólnotę, po to, żeby nie iść samemu drogą Jezusowego uczniostwa, ale razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty wspierać się duchowo i materialnie oraz ewangelizować.

Członkowie dalej spotykają się w małych grupach domowych, jest ich jednak tylko 5 na rok.


Jakie są konsekwencje Przymierza:

– Trwała, „bezterminowa” przynależność do Zacheusza

– Wejście w głębszą więź z innymi braćmi i siostrami ze Wspólnoty, by iść razem drogą wiary

– Wspieranie siebie duchowe i materialne (np. w formie dobrowolnej dziesięciny)

Zaleca się tak samo jak w czasie kandydatury cotygodniową adorację.