Kręgi małżeńskie/Domy modlitwy


«Zacheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go uradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego:

«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».


Kręgi Małżeńskie i Domy Modlitwy to dwa bliźniacze rodzaje spotkań domowych. Różne się one jedynie tym, że w Kręgach uczestnikami są małżonkowie, natomiast Domy Modlitwy są otwarte dla wszystkich. Spotkania Kręgów i Domów polegają na wspólnej modlitwie, wspólnocie braci i sióstr, dzieleniu się Słowem Bożym i otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Spotkania odbywają się regularnie z częstotliwością około 1 raz na miesiąc i trwają ok. 2 godzin. Optymalna ilość małżeństw w Kręgu to 3-6 par oraz 4-12 osób w Domu Modlitwy.

Dom Modlitwy powstaje tam, gdzie osoby chcące formować się w SNE Zacheusz, a
z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach otwartych Wspólnoty. Spotkania w Domach Modlitwy pozwalają lepiej poznać siebie samego, pogłębić wzajemne relacje, zintegrować się i doświadczyć mocy Ewangelii.

Celem Kręgów Małżeńskich jest wspieranie małżonków w budowaniu coraz głębszej więzi z Bogiem i między sobą, tym samym stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Jednym z kroków w formacji małżeńskiej jest uczestnictwo w kursie „Wspólna Droga”. Spotkania Kręgów pozwalają lepiej poznać siebie samego, swego współmałżonka i skonfrontować własne przeżycia z doświadczeniami innych małżeństw. Równocześnie poszczególne rodziny pogłębiają wzajemne relacje, integrują się i doświadczają mocy Ewangelii.

W ramach Kręgów i Domów realizujemy program SNE Zacheusz. Poza formacją w Kręgach i Domach zachęcamy do zaangażowania się w życie Wspólnoty przez uczestnictwo w kursach i rekolekcjach.