W KAŻDY CZWARTY

CZWARTEK MIESIĄCA!!!

 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W KLASZTORZE

OO. FRANCISZKANÓW W CIESZYNIE

WEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ OD UL.SZERSZNIKAZ A P R A S Z A M Y ! ! !