KURSY Z PROGRAMU SZKOŁY EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA

ETAP I

Podstawowa Ewangelizacja

Kurs Nowe Życie to weekend spotkania z realnie działającym Bogiem, spojrzenia razem z Nim na Twoje życie oraz  zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie.

ZAPISZ SIĘ

Słowo Boże

Na tym kursie czeka cię wyjątkowe spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać i rozumieć, ale zakochać się w Jezusie w Słowie to ten kurs jest dla ciebie. Przyjedź i pozwól, żeby Zmartwychwstały Jezus rozpalił Słowem twoje serce!

ZAPISZ SIĘ

Formacja uczniów

Na tym kursie w sposób szczególny można odnowić relację do Jezusa jako Mistrza i na nowo zakochać się w Nim, aby stać się Jego wiernym uczniem. Dowiesz się, jak być autentycznym uczniem Jezusa i podążać za Nim w twoim życiu. Poznasz także swoją wyjątkową rolę w Jego planie zbawienia. Jezus pragnie, żebyś jako Jego uczeń sprowadzał na ziemię Królestwo Boże!

ZAPISZ SIĘ

Ten kurs daje możliwość spojrzenia na Jezusa oczyma Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście się z Nim spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz chciał nieustannie  czerpać.

ZAPISZ SIĘ

Nasza własna historia

Ten kurs biblijny daje możliwość spojrzenia na najpiękniejszą księgę świata, Biblię, z głębszym zrozumieniem; nauczy cię korzystać z całego Pisma Świętego oraz pozwoli zobaczyć, że historia zbawienia zapisana na kartach Biblii jest  osobistą historią życia każdego z nas.

ZAPISZ SIĘ

Formacja wyzwolicieli

Jest to czas, gdy śledząc życie Mojżesza możesz jako osoba działająca we wspólnocie zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się ewangelizatorem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Jeśli pragniesz doświadczyć wolności i prowadzić do niej innych – przyjedź.

ZAPISZ SIĘ

Droga do szczęścia

Ten kurs jest skierowany do osób pragnących żyć na co dzień błogosławieństwami oraz chcących samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Jeśli chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs „Błogosławieństwa” jest dla ciebie.

ETAP II - JAK EWANGELIZOWAĆ.

Formacja ewangelizatorów

To najważniejszy kurs w Szkole, który nazywany jest „kręgosłupem” ewangelizatora, ponieważ uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz potrafił zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, podczas którego zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, zyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz skutecznie głosić Jezusa? Przyjedź koniecznie!

ZAPISZ SIĘ

Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię

To piękny czas, w którym uczymy się nie tylko poznawania Słowa Bożego, ale jak się Nim posługiwać w pracy katechetycznej, czy w głoszeniu. Po tym kursie Biblia będzie dla ciebie najlepszym narzędziem w służbie dla nowej ewangelizacji. To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym.

ZAPISZ SIĘ

Formacja głoszących

W ramach tego kursu uczymy się, jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co głoszę było owocne i aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Ten kurs to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się jako liderowi w krótkim czasie odnieść niesamowity sukces w ewangelizacji. Paweł pokazuje jak tego dokonać, odkrywając przed nami swój życiowy sekret wizji nowej ewangelizacji. Podczas tego kursu poznasz sekret skutecznej pracy pastoralnej oraz ewangelizacyjnej i dzięki temu zrewidujesz swoją dotychczasową posługę. Na ten kurs zapraszamy Cię dopiero po kursie Paweł.

Ewangelizować z wielką mocą

Kurs ten ma otworzyć cię na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Na kursie poznajemy wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele. W ten weekend chcemy je lepiej poznać i na nowo obudzić. Jeśli chcesz by twoja Wspólnota żyła charyzmatycznie a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.

Ten kurs wprowadzi cię we wspaniały świat Biblii. Poznasz początki i proces kształtowania się tekstów biblijnych, a także dowiesz się m. in. o rodzajach literackich i językach występujących w Piśmie Świętym.

Jak ewangelizować

Ten kurs wyposaży cię w formy i metody, dzięki którym dasz odpowiedź zgodną z naszą wiarą tym, którzy są zdezorientowani odnośnie tożsamości Kościoła Katolickiego. Będziesz także potrafił wskazać błędy, w które często wierzą ludzie.

ETAP III - JAK FORMOWAĆ EWANGELIZATORÓW.

List Chrystusa

Celem tego kursu jest odkrycie miejsca Maryi i jej misji u boku Jezusa. Poznamy postać i życie Maryi z Nazaretu jako model i pierwowzór dla każdego ewangelizatora; Maryję, która, mocą Ducha Świętego, poczęła Żywe Słowo i wydała Je na świat.

W kursie tym wchodzimy w głębię rozumienia Słowa, do której prowadzą nas tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Niech nie przeraża cię tytuł tego kursu i nie myśl, że jest on dla ciebie zbyt trudny. Dzięki niemu Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.

Apokalipsa

Ten kurs jest czasem poznawania Apokalipsy razem ze św. Janem. Będziemy zgłębiać tę księgę, żeby spojrzeć z nadzieją na rzeczywistość, która nas otacza, abyśmy wołali z głębi naszych serc: „Maranatha, przyjdź Panie Jezu!”.

Eklezjologia

W czasie tego kursu, zgłębiając Pismo Święte i różne dokumenty Kościoła, poznamy podstawy eklezjologii i dzięki temu rozpoznamy miejsce i rolę Kościoła w planie zbawienia.

Liturgia

Odkryjesz, jak w liturgii przeżywa się i celebruje zbawienie, które głosimy w naszych nauczaniach.

Społeczna doktryna Kościoła

Ekumenizm

KURSY OPCJONALNE

Cel: Odnowić się w młodości wiary.

Dla kogo: dla osób wzrastających we wspólnotach.

Dziesięcina ewangeliczna.

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Uzdrowienie wewnętrzne.

KURSY FORMUJĄCE EKIPY

Ten kurs to właściwie warsztaty, gdzie teoria przeplata się z praktyką. Przekazuje wizję i metodologię wykorzystywane podczas tworzenia i realizowania kursów z programu formacji Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja.

Laboratorium, które pozwala nie tylko poznać sposób działania w SESA, ale wyjaśnia DLACZEGO działamy w taki a nie inny sposób. Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które będą pełniły funkcję dyrektora kursów, ale także do innych członków ekip.