Eucharystia Wspólnotowa 07.09.2017 w Cieszynie

Eucharystia Wspólnotowa 07.09.2017 w Cieszynie

Modlitwa wstępna: Artur Rosiewicz, Kalina Szostek

 

Homilia: 0. Efraim Kostrzewa OFM

 

Uwielbienie po Komunii: o. Efraim Kostrzewa OFM, o. Wit Chlondowski OFM

Share