Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o uwolnienie ze zniewoleń Janusza oraz o dar spowiednika dla niego (29.03)
 • Prosząc o łaski potrzebne dla Sylwii (28.03)
 • Prosząc o odzyskanie zdrowia, znalezienie wspólnoty oraz pracy dla Grażyny, o dar zdrowia dla taty Jana oraz za dusze Janiny i Elżbiety (28.03)
 • Prosząc o światło Ducha świętego dla Kamili i Adama (27.03)
 • Prosząc o światło Ducha świętego i potrzebne łaski dla Sylwii (26.03)
 • Prosząc o uzdrowienie z częstych bólów głowy córki (26.03)
 • Prosząc łaskę nawrócenia dla małżonków Karoliny i Damiana i uratowanie ich małżeństwa (25.03)
 • Prosząc o łaskę stawiania Boga na pierwszym miejscu oraz o znalezienie dobrej żony dla Piotra (25.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Darii oraz o znalezienie dobrego męża (24.03)
 • Prosząc o dar poczęcia dziecka dla Pauliny oraz o przywrócenie pamięci dla mamy (23.03)
 • Prosząc  o dar zdrowia dla ciężko chorych Tymka, Maji, Szymka (22.03)
 • Prosząc o dar pokoju dla Syrii i potrzebna pomoc dla ofiar wojny (22.03)
 • Prosząc o opiekę Opatrzności dla głodujących w Jemenie i Korei Pn. (22.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla przeciwników Kościoła Świętego (21.03)
 • Prosząc o łaskę miłosierdzia Bożego, dar zdrowia i światło Ducha świętego dla Sylwii (21.03)
 • Prosząc o dar uzdrowienia z nerwicy natręctw dla Urszuli (20.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Jacka i Piotra, dar sakramentalnego małżeństwa dla Romualda i Marzeny, Jakuba i Marty oraz dar prawdziwej przyjaźni dla Sylwii (17.03)
 • Prosząc o Bożą opiekę dla bezdomnego Romana (17.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i uzdrowienie z nałogu alkoholowego męża Małgorzaty oraz o łaskę trwania w czystości dla syna (17.01)
 • Prosząc o znalezienie dobrej pracy, zgodnej z Wolą Boga dla Sonii (15.03)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Tosi (14.03)
 • Prosząc o miłosierdzie Boże i uwolnienie wszystkich ludzi na całym świecie od Koronowirusa (14.03)
 • Prosząc o modlitwę za Grzegorza w intencji Bogu wiadomej (11.03)
 • Prosząc za córkę Martę o dobry wybór studiów i światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji w dorosłym życiu (10.03)
 • Prosząc o uzdrowienie związku Beaty i Salvatore,usunięcie zła w ich relacji,umocnienie miłości (8.03)
 • Prosząc o całkowite uzdrowienie synka Maksia i o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych (8.03)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby dla Sylwii (7.03)
 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o potrzebne łaski dla Huberta (6.03)
 • Prosząc za sakramentalne małżeństwo Natalii i Łukasza oraz za dusze czyśćcowe, które wzgardziły tym sakramentem (6.03)
 • Prosząc o łaskę zdrowia i zrealizowanie operacji złośliwego guza mózgu dla 5-letniej Marianki (6.03)
 • Prosząc o łaskę uwolnienia od nałogu alkoholowego dla syna Romana (5.03)
 • Prosząc o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i umocnienie nadziei dla Estery (4.03)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Kubusia oraz o światło i radość Ducha Świętego dla niego i jego rodziny (4.03)
 • Prosząc o uzdrowienia ręki Oli oraz o radość i światło Ducha Świętego dla niej (3.03)
 • Prosząc o dar zdrowia dla niespełna osiemnastoletniej córki, chorującej na ciężką chorobę tarczycy, którą czeka leczenie jodem radioaktywnym (3.03)
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Danuty (2.03)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia serca, duszy i ciała dla Mamy Bartłomieja (2.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i pojednania dla Wojtka i Kamili, którzy porzucili sakramentalny związek małżeński oraz o opiekę Matki Bożej i pokój dla ich dziecka (2.03)
 • Prosząc o otwieranie się na łaskę Bożą oraz odpowiednią pracę dla męża Basi (1.03)
 • Prosząc za Andrzeja i Izę aby znaleźli źródło miłości w Jezusie i chcieli budować związek małżeński (1.03)
 • Prosząc o łaskę przemiany serca oraz o wyzwolenie i uwolnienie od przywiązania do grzechów nieczystości dla Łukasza (1.03)
 • Prosząc o łaskę zdrowia i wiary dla córki Martyny oraz światło Ducha Świętego dla całej rodziny (29.02)
 • Prosząc o dar miłości bezwarunkowej do żony oraz odnowienie miłości małżeńskiej dla Łukasza i jego żony (29.02)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Franciszka i szczęśliwy przebieg operacji dla Tolka (28.02)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Alicji (23.02)
 • Prosząc o łaskę dobrej śmierci i nawrócenia przed nią dla umierającego ojca Gabrysi oraz o siłę i wiarę dla jego najbliższych (22.02)