Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Piotra ( 29.06.)

 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla Michała ( 26.06.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Basi ( 26.06.)

 • Prosząc o rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki ( 26.06.)

 • Prosząc w intencji Damiana, Jakuba i Arka o dar żywej wiary ( 26.06.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla ks. Bartka ( 24.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla syna Maksia (24.06.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Adama ( 14.06.)

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Danuty ( 13.06.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Łukasza ( 13.06.)

 • Prosząc o zgodę w rodzinie Grażyny ( 13.06.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi ( 7.06.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Natalii ( 7.06.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Łukasza i Piotra ( 7.06.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Sonii ( 6.06.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Dorotki ( 6.06.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia psychicznego dla Sylwii ( 5.06.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla całej rodziny ( 3.06.)

 • Prosząc o radość życia dla Jana i Grażyny ( 27.05.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Mai, Sławomira, Basi,Bartka i Wiktorii (26.05.)

 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie sprawy sądowej dla Krzysztofa (26.05.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnych spraw osobistych dla Józefa ( 20.05.)

 • Prosząc o rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki ( 20.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie z kamicy żółciowej ( 16.05.)

 • Prosząc o umocnienie relacji dla Oliwii i Michała ( 15.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie syna Maksia ( 15.05.)

 • Prosząc o znalezienie stałej pracy dla Krzysztofa ( 12.05.)

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla dziecka Barbary (10.05.)

 • Prosząc o uzdrowienie syna Łukasza z choroby nowotworowej ( 9.05.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Radka ( 9.05. )

 • Prosząc o zdrowie dla Nadii, Martynki, Nadii, Mai, Kacpra, Adasia ( 8.05.)

 • Prosząc o pokój serca dla Anety ( 8.05.)