Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

zacheuszintencje@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy o uzdowienie dla brata Sebatiana chorego na Covid. (10-19.10)
 • Prosimy o zdrwoie dla wszystkich chorych a dla nas o ochronę od zachorowań. (10-19.10)
 • Prosimy o przedłużenie umowy w pracy dla Bety o pracę i bezpieczeństwo finansowe. O uzdroweinie jej serca i bezpieczeństwo w relacjach. O uwolnienie z lęków. (5-10.10)
 • Prosimy razem z Beatką o zdrowie dla jej ciężko chorego męża Macieja, który choruje na zapalenie trzustki. Jest w stanie zagrożenia życia. Ma dwójkę małych dzieci. Wołamy do Ciebie Panie o powrót do zdrowia i nawrócenie dla niego. (5-10.10)
 • Prosimy za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej  w intencji Grażyny o powodzenie dla niej w pracy. O prowadzenie i dobro ze strony współpracowników.  Prosimy także o zdrowie i Bożą opiekę dla taty Jana  i za duszę zmarłej mamy Janiny. (5-10.10)
 • Prosimy dla Ani ze Szczecina o dobrą pracę, której potrzebuje. (20-26.09)
 • Prosimy o wszelkie łaski dla Eweliny i Marka. Niech ich relacja się rozwija. Prosimy też o błogosławieństwo dla projektów, nad którymi pracują. (20-26.09)
 • Prosimy dla Bety o pokój w jej małżeństwie. O uwolnienie ich w relacji z teściami, szwagrem. Daj im Panie wolność decyzji, uwolnienie od manipulacji i radość tworzenia w Tobie autonomicznego związku na Twoim fundamencie. Błogosław Panie ich przyszły dom i finanse. (20-26.09)
 • Prosimy dla Marzeny o szcześliwe ukończenie studiów. Błogosław Panie jej finansom. Daj, by nie musiała zaciągać kredytu i nie musiała żyć w biedzie. (20-26.09)
 • Prosząc w intencji pewniego ojca, męża o światło Ducha św. i przemianę serca, uzdrowienie relacji z córką oraz zgodę na przejęcie przez nią sakramentu bierzmowania.  (16.09