Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o pomyślną operację serca dla półtorarocznej Monisi oraz o światło Ducha świętego dla lekarzy prowadzących (30.05) 
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Sylwii (29.05)
 • Prosząc o cud uzdrowienia Danuty z choroby nowotworowej oraz o dar zdrowia dla jej męża (26.05)
 • Prosząc o dar dobrego męża dla Klaudii oraz za małżeństwo jej rodziców i siostry (21.05)
 • Prosząc o ocalenie firmy Cargo Szczecin przed upadkiem i o zachowanie pracy dla Krzysztofa (20.05)
 • Prosząc o całkowite uzdrowienie synka Maksia i o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych (19.05)
 • Prosząc o dobrą pracę dla Agatki, która ma na utrzymaniu dwoje dzieci (17.05)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi i Karmel, błogosławieństwo dla ich rodzin oraz o błogosławieństwo i pomoc w pomyślnym rozwiązaniu trudnej sytuacji osobistej w życiu Grzegorza i Natalii (17.05)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Sylwii oraz dar zdrowia dla jej ojca Walentego (15.05)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Jacka,Eugenii i Alicji (14.05)
 • Prosząc o dobre rozeznania powołania życiowego i przyjęcie woli Bożej dla Sebastiana oraz o dar zdrowia dla siostry Weroniki (11.05)
 • Prosząc w intencji Kasi chorej na nowotwór i depresję (11.05)
 • Prosząc o dar zdrowia dla ciężko chorych Hani, Zuzi, Dominika, Agatki, Franusia, Nyagoa, Franka, Aleksandra, Wojtka, Martynki, Franusia, Damianka, Wojtusia, Ewy, Lenki, Hani,Wojtusia, Martynki, Agatki, Nel, Nadi, Olafa, Damiana, Tymka, Damiana, Miji, Hani, Tymonka (11.05)
 • Prosząc o uzdrowienie Adama oraz radość i światło Ducha Świętego dla niego i jego rodziny (11.05)
 • Prosząc o uzdrowienie syna z choroby peyroniego (11.05)
 • Prosząc o dar poczęcia dla Weroniki i Jacka (29.04)
 • Prosząc o dar zdrowia dla znajomego Anny (28.04)
 • Prosząc o pomyślne zakończenie sprawy sądowej dla Lidki (27.04)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i światło Ducha Świętego oraz dar zdrowia w rodzinie Agnieszki (26.04)
 • Prosząc o łaskę uwolnienia od złego ducha, miłosierdzie Boże i Światło Ducha Świętego dla córki Ani po kolejnej próbie samobójczej (24.04)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego w znalezieniu odpowiedniej pracy dla Soni (21.04)
 • Prosząc o modlitwę w intencji Bogu wiadomej (21.04)
 • Prosząc o pomoc Ducha Świętego w otwarciu się na Bożą miłość i łaskę oraz o dar dziękczynienia za otrzymane łaski dla Sylwii (18.04)
 • Prosząc o łaskę wiary i uwolnienia od zła oraz dar zdrowia dla Mirosławy i Beaty (16.04)
 • Prosząc o dar drugiej osoby i miłości w życiu Henryka (15.04)
 • Prosząc o przedłużenie umowy pracy dla Izy (15.04)
 • Prosząc o pomoc Ducha Świętego w wyjaśnieniu nieporozumienia w relacji z przyjacielem dla Beaty (14.04)
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla mamy Władysławy (13.04)
 • Prosząc o łaskę zdrowia oraz uzdrowienie Adama i Dominika z jąkania (13.04)
 • Prosząc o całkowite uzdrowienie synka Maksia (8.04)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia i uwolnienia z depresji i myśli samobójczych Agaty (6.04)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Tomka i Weroniki, o dar zdrowia i szczęśliwy powrót do domu dla Marty oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny (4.04)
 • Prosząc o uwolnienie ze zniewoleń Janusza oraz o dar spowiednika dla niego (29.03)
 • Prosząc o łaski potrzebne dla Sylwii (28.03)
 • Prosząc o odzyskanie zdrowia, znalezienie wspólnoty oraz pracy dla Grażyny, o dar zdrowia dla taty Jana oraz za dusze Janiny i Elżbiety (28.03)
 • Prosząc o światło Ducha świętego dla Kamili i Adama (27.03)
 • Prosząc o światło Ducha świętego i potrzebne łaski dla Sylwii (26.03)
 • Prosząc o uzdrowienie z częstych bólów głowy córki (26.03)
 • Prosząc łaskę nawrócenia dla małżonków Karoliny i Damiana i uratowanie ich małżeństwa (25.03)
 • Prosząc o łaskę stawiania Boga na pierwszym miejscu oraz o znalezienie dobrej żony dla Piotra (25.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Darii oraz o znalezienie dobrego męża (24.03)
 • Prosząc o dar poczęcia dziecka dla Pauliny oraz o przywrócenie pamięci dla mamy (23.03)
 • Prosząc  o dar zdrowia dla ciężko chorych Tymka, Maji, Szymka (22.03)
 • Prosząc o dar pokoju dla Syrii i potrzebna pomoc dla ofiar wojny (22.03)
 • Prosząc o opiekę Opatrzności dla głodujących w Jemenie i Korei Pn. (22.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla przeciwników Kościoła Świętego (21.03)
 • Prosząc o łaskę miłosierdzia Bożego, dar zdrowia i światło Ducha świętego dla Sylwii (21.03)
 • Prosząc o dar uzdrowienia z nerwicy natręctw dla Urszuli (20.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Jacka i Piotra, dar sakramentalnego małżeństwa dla Romualda i Marzeny, Jakuba i Marty oraz dar prawdziwej przyjaźni dla Sylwii (17.03)
 • Prosząc o Bożą opiekę dla bezdomnego Romana (17.03)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i uzdrowienie z nałogu alkoholowego męża Małgorzaty oraz o łaskę trwania w czystości dla syna (17.01)
 • Prosząc o znalezienie dobrej pracy, zgodnej z Wolą Boga dla Sonii (15.03)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Tosi (14.03)
 • Prosząc o miłosierdzie Boże i uwolnienie wszystkich ludzi na całym świecie od Koronowirusa (14.03)