Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

intencjezacheusz@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy w intencji Bogu wiadomej, o dar zdrowia dla Grzesia i Krzysia. Panie Jezu, zabierz ból kręgosłupa (27.08.2022 – 2.09.2022)
 • Prosimy w intencji Mirka o dobrą żonę. (24.08.2022 – 2.09.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie relacji rodzinnych. Duchu Święty, na nowo rozpalaj miłość pomiędzy Markiem i Martą, obdarz potrzebnymi łaskami Dorotę i Michała (24.08.2022 – 2.09.2022)
 • Prosimy o pomyślne rozwiązanie sprawy Leszka. Panie Boże, przyjdź z siłą i mądrością aby przeciwstawić się złu i wlać spokój w serce. (17.08.2022 – 2.09.2022)
 • Prosimy w intencji rodziców i dzieci: Weroniki i Kamila oraz Pauliny i wnuczka, o zdrowie i uzdrowienie relacji. (17.08.2022 – 2.09.2022)
 • Prosimy w intencji Teresy o uzdrowienie. (18.08.2022)
 • Prosimy w intencji małżeństwa Karoliny i Michała, o jego odrodzenie i uzdrowienie relacji. (14.08.2022 – 18.08.2022)
 • Prosimy w intencji Justyny i Michała o potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy, zgodnie z wolą Bożą. (12.08.2022 – 18.08.2022)
 • Prosimy w intencji Mirosława o dobrą żonę. Ojcze, Tobie zawierzamy życie Mirka i Agnieszki. (11.08.2022 – 18.08.2022)
 • Prosimy o potrzebne łaski dla Marysi i Krzysztofa. Boże, Twojej Opatrzności zawierzamy ich związek. (7.08.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy o Boże rozwiązanie w sprawie izolowania małego dziecka od matki. Duchu Święty, wskaż matce osoby, które będą w stanie jej pomóc. (7.08.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy w intencji Ani i Pawła. Boże Ojcze, Tobie zawierzamy ich związek. Przyjdź z potrzebnymi darami, aby potrafili rozeznać i przyjąć Twoją wolę. (3.08.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy w intencji Dominiki, by przestała się wszystkim zamartwiać. Jezu, przyjdź z nadzieją i z pokojem serca (2.08.2022 10.08.2022)
 • Prosimy w intencji Michała o nawrócenie i uzdrowienie z ciężkiej choroby alkoholowej (2.08.2022 – 10.08.2022)
 • Wraz z Beatą dziękujemy za ustąpienie zawrotów głowy i poprawę jej stanu fizycznego (intencja z dnia 10.07.2022). Prosimy Cię Boże, o uzdrowienie z problemów emocjonalnych i nerwicowych. Przyjdź z pokojem serca i pokieruj życiem Beaty. (29.07.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy o Boże prowadzenie sprawy rozwodowej oraz o ochronę i pokój dla matki i dziecka. (29.07.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy w intencji małżonków o pojednanie i najlepsze rozwiązanie w sprawie opieki nad dzieckiem. Duchu Święty, przyjdź z darem miłości i mądrości. (29.07.2022 – m10.08.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie duchowych i psychicznych ran  Izabeli oraz o dar pojednania z matką. (29.07.2022 – 10.08.2022)
 • Prosimy o spokój serca i przemianę myślenia Magdaleny aby pokochała siebie i dostrzegła swoje piękno (29.07.2022 – 10.08.2022)