Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o całkowity powrót do zdrowia dla Karola, Natalii, Laury i Kingi (12.02.)

 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Piotra, Marcina, Maji, Nikodema, Oliwii i jej mamy (12.02.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Kaji, Dawida,Henryka,Leona,Sary (12.02.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Łukasza, Jana,Marceli, Joanny, Adriana, Konrada, Korneli (12.02.)

 • Prosząc o dar uwolnienia z nałogu dla Adrianny (12.02.)

 • Prosząc o pokój serca dla Mateusza (11.02.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Maksia ( 11.02.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia małżeństwa Ani i Łukasza (7.02.)

 • Prosząc o znalezienie pracy dla Przemysława (4.02.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Heleny i Jerzego ( 3.02.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Franciszka i Adasia (3.02.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Wiktorii, Błażeja, Dominika,Korneli,Tiyo (31.01.)

 • Prosząc o wypełnienie woli Bożej dla Sylwii (31.01.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Juli i Anny (31.01.)

 • Prosząc o pracę dla Żanety 29.01.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Ani (25.01.)

 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Agnieszki (24.01.)

 • Prosząc o modlitwę za Wandę (24.01.)

 • Prosząc o nawrócenie Janusza (24.01.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Sonii (21.01.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Pauli (21.01.)

 • Prosząc o ulgę w cierpieniu dla Martyny (21.01.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Kamila (16.01.)

 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki (12.01.)