Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

intencjezacheusz@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy o szybki powrót Macieja do poprzedniego miejsca pracy i błogosławieństwo dla niego. (18.05.2022 – 19.05.2022)
 • Prosimy o stała pracę dla Wiktorii i odpowiednie mieszkanie. Duchu Święty, pomóż w dokonaniu dobrego wyboru w intencji Tobie wiadomej. Prosimy także o szczęśliwy związek i dobrego męża dla niej. (16.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji związku Marysi. Kochany Ojcze, udziel potrzebnych łask, aby otworzyli się na Twoją miłość i na niej budowali przyszłość swojego związku. (15.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji Natalii, aby znalazła pracę w swoim zawodzie. Twojej Opatrzności, Boże, zawierzamy jej związek z ukochaną osobą. (13.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji Krzysztofa o wszelkie potrzebne mu łaski i światło Ducha Świętego. (13.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji uzdrowienia oczu dla Dominiki. (10.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie mamy z nowotworu i przerzutów (8.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o życie wieczne dla mamy Janiny oraz babci Kazi. (4.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie z wszelkich dolegliwości ojca Jana oraz Grażynę. Jezu, obdarz tę rodzinę swoją siłą, obficie ześlij potrzebne łaski. (4.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji zdrowia Joli. Jezu, lekarzu naszych ciał i dusz, dotknij ją aby uniknęła operacji. (4.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o jedność małżeństwa. Jezu, dotykaj miłością serca małżonków, aby w Tobie odnaleźli nadzieję i chęci do pracy nad sobą i ich relacją. (2.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie Mateusza, leżącego w śpiączce. (2.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy w intencji małżeństwa Karola, o łaski potrzebne dla niego i jego żony. Duchu Święty, prowadź ich w tym trudnym czasie. Prosimy także o zdrowie i dobry rozwój dla dzieci. (2.05.2022 – 17.05.2022)
 • Prosimy o nawrócenie i wyjście z nałogu alkoholowego i narkotykowego dla Jakuba. Boże, prosimy dla niego o pojednanie się z Tobą i bliskimi. Odetnij go od toksycznych ludzi. Obdarz zdrowiem i błogosławieństwem całą rodzinę. (29.04.2022)
 • Prosimy o łaskę zdrowia i wiary dla Józefy i rodziny (27.04.2022 – 1.05.2022)
 • Prosimy o dotknięcie Bożą miłością dla Ani. Boże, nasz Ojcze, uzdrów jej rany psychiczne i duchowe, aby mogła dostrzec Twój prawdziwy obraz i przyjąć Twoją wolę w swoim życiu. (17.04.2022 – 1.05.2022)
 • Prosimy o dar pojednania i wypełnienie woli Bożej w życiu Ani i Pawła. (17.04.2022 – 1.05.2022)