Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o uratowanie małżeństwa Moniki i Mariusza (30.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Janiny ( 30.04.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia psychicznego dla siostry ( 29.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie Agnieszki z choroby nowotworowej ( 29.04.)

 • Prosząc o Bożą opiekę dla Natalii ( 29.04.)

 • Prosząc o pokój serca dla Sylwii ( 29.04.)

 • Prosząc o udaną operację serca dla Elżbiety ( 28.04.)

 • Prosząc o ochronę dla Katarzyny i Mateusza ( 27.04.)

 • Prosząc o Boże błogosławieństwo dla Remigiusza ( 26.04.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla syna ( 25.04.)

 • Prosząc o łaskę zdrowia dla Piotra ( 25.04.)

 • Prosząc o przyjęciu daru życia dla Joanny ( 23.04.)

 • Prosząc o zakończenie spraw sądowych dla Dominiki ( 18.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie małżeństwa Michała i Magdaleny ( 18.04.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Paolo( 17.04.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Wiktorii ( 17.04.)

 • Prosząc o dar przemiany serca dla Wojtka ( 16.04.)

 • Prosząc o siłę i światło Ducha Świętego dla ks. Wojciecha ( 14.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Stanisława (12.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie kręgosłupa dla Stanisława (12.04.)

 • Prosząc o Światło Ducha Świętego dla Sonii (10.04.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Nadii, Marysi i Martynki (10.04.)

 • Prosząc o całkowite uzdrowienie dla syna Maksia (10.04.)

 • Prosząc o życie wieczne dla mamy (9.04.)

 • Prosząc o uzdrowienie relacji z siostrą (9.04.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Michała (9.04.)

 • Prosząc o wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla Stanisławy (9.04.)

 • Prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego dla Marty (9.04.)

 • Prosząc o Światło Ducha Świętego dla Emilki podczas sesji (6.04.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Krystiana (6.04.)

 • Prosząc o ochronę sakramentu małżeństwa dla Magdy i Grzegorza (6.04.)

 • Prosząc za Gosię, Agatę i Beatę o dar wiary w Jezusa (6.04.)

 • Prosząc o dar czystej miłości dla Kingi (4.04.)

 • Prosząc o pracę dla Ewy (2.04.)

 • Prosząc o Boże rozwiązanie spraw sądowych dla Krzysztofa (1.04.)

 • Prosząc o znalezienie mieszkania dla Wiesi (19.03. )

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla Dawida ( 18.03.)

 • Prosząc o wyjście z długów Sylwii i Pawła ( 18.03.)

 • Prosząc o nawrócenie dla ojca Krystiana ( 18.03.)

 • Prosząc o dobrego męża dla Elżbiety ( 18.03.)

 • Prosząc o uwolnienie dla Anny ( 18.03.)