Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Alana, Oliwi i jej mamy, Nikodema, Lenki, Tobiasza (27.07)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Anity, Agaty, Piotra, Jana, Ireny,Marty (27.07)
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Rafała, Aleksandra, Piotra, Łukasza, Grzegorza, Adriana, Magdaleny, Anny, Jakuba(27.07)
 • Prosząc o uzdrowienie z zaburzenia psychicznego dla Urszuli (26.07)
 • Prosząc o łaskę pokuty i oczyszczenia serca oraz o błogosławieństwo dla pracy Łukasza (24.07)
 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Teresy i Piotra (21.07)
 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Martina i jego rodziny (21.07)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Karmel i Danuty (21.07)
 • Prosząc o łaskę słuchania Ducha Bożego dla ojców Kapituły Prowincjalnej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Wadowicach (21.07)
 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Krzysia (19.07)
 • Prosząc o dobrą pracę, która będzie w pełni zgodna z Wolą Bożą dla Sonii (19.07)
 • Prosząc o ocalenie przed rozwodem małżeństw Marcina i Basi oraz o uzdrowienie i nawrócenie wujka Alojza (19.07)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla brata Jerzego (16.07)
 • Prosząc o łaskę wiary, pogrążonych w żałobie po śmierci dwóch babć,  Angeliki i Kazika oraz za dusze zmarłych (14.07)
 • Prosząc o łaskę pomyślnego rozwiązania trudnej sytuacji osobistej w życiu Sandry i jej dziecka ,Natali, Ines, Maji, Nikodema, Oliwi i jej mamy (14.07)
 • Prosząc o miłosierdzie Boże i łaskę wiary dla Sylwii (14.07)
 • Prosząc o dar dialogu, pojednania, wzajemnego przebaczenia dla Natalii i Mikołaja (13.07)
 • Prosząc o właściwą pracę i dar zdrowia dla Grażyny, za duszę zmarłej mamy Janiny i łaski potrzebne dla ojca Jana (13.07)
 • Prosząc o Boże Miłosierdzie dla diakona Wojtka w rozwiązaniu sytuacji związanej ze zniesławieniem go (13.07)
 • Prosząc o uzdrowienie Doroty z nowotworu mózgu, która od 30 lat jako lekarz pomaga innym chorym (10.07)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i uzdrowienie na duszy i ciele dla wujka Mariana oraz o potrzebne siły dla niego i bliskich na czas jego choroby (6.07)
 • Prosząc o dar nieba dla Babci Marianny jednocześnie dziękując za jej życie (5.07)
 • Prosząc o uzdrowienie Angeliki, będącej w 9 tygodniu ciąży z bardzo silnej nerwicy oraz o dar radości i wdzięczności z poczętego życia (3.07)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej kochanej mamy Krysi z Brzegu (2.07)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Anny i Basi (30.06)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Ojca (30.06)
 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Dorotki (26.06)
 • Prosząc o upragniony dar potomstwa dla Doroty i Stanisława (26.06)
 • Prosząc o otwarcie się na łaskę Bożą i wytrwanie w niej dla Sebastiana (26.06)
 • Prosząc o potrzebną łaskę Bożą dla Sylwii (24.06)
 • Prosząc o łaskę uwolnienia, uzdrowienia i nawrócenia dla Rafała (22.06)
 • Prosząc o dar nawrócenia i budowania prawdziwej relacji z synem dla Janusza oraz o dar odpowiedniej pracy i potrzebne łaski do przemiany serca dla Iwony (21.06)
 • Prosząc o wyzwolenie z niewybieranej samotności i o dar spotkania miłości w życiu dla Henryka (18.06)
 • Prosząc o cud uzdrowienia rodziny oraz o łaskę zdrowia dla Katarzyny, Macieja oraz ich dzieci (16.06)
 • Prosząc o cud uzdrowienia dla mamy Barbary i łaski potrzebne całej rodzinie (14.06)
 • Prosząc o dar pokoju, Bożego prowadzenia w leczeniu i uwolnienie od lęków dla Dorotki (14.06)
 • Prosząc o pomyślne, zgodne z wolą Bożą rozwiązanie spraw dla Adama i Kamili (11.06)
 • Prosząc o łaski potrzebne dla Sylwii (11.06)
 • Prosząc za księdza Brunona Grajcke, który ma zawał (9.06)
 • Prosząc o dar jedności w małżeństwie oraz uzdrowienie zranień małżonków (5.06)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego i Bożą pomoc w rozwiązaniu pewnej sytuacji w rodzinie (4.06)
 • Prosząc o dar uzdrowienia jeszcze nienarodzonego synka Elizy (4.06)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Grażyny, o potrzebne łaski dla pogrążonego w bólu taty Jana po śmierci mamy oraz o życie wieczne dla mamy Janiny (3.06)
 • Prosząc o cud uzdrowienia dla Danuty (2.06)
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Sebastian i Jego rodziny po śmierci 21-letniej siostry, która ofiarowała wiele modlitw i cierpienia w intencji brata (2.06)
 • Prosząc o pomyślną operację serca dla półtorarocznej Monisi oraz o światło Ducha świętego dla lekarzy prowadzących (30.05) 
 • Prosząc o potrzebne łaski dla Sylwii (29.05)
 • Prosząc o cud uzdrowienia Danuty z choroby nowotworowej oraz o dar zdrowia dla jej męża (26.05)