Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

intencjezacheusz@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy w intencji Marka o zdrowie psychiczne, a także o zmianę myślenia i zwrócenia myśli ku Bogu (15.06.2021)
 • Bożej Opatrzności zawierzamy rozwiązanie trudnej sprawy służbowej. Duchu Św. przyjdź z darem mądrości i rady do wszystkich zaangażowanych osób. (12.06.2021)
 • Prosimy o dar nieba dla Oliwii. Jezu, otaczaj opieką jej rodziców, aby w Twojej miłości ukoili żal po stracie córki. (11.06.2021)
 • Prosimy o łaskę zdrowia dla Tomka. Jezu, w Twoje ręce oddajemy wtorkowy zabieg. Obdarz Tomka i jego najbliższych potrzebnymi łaskami. (11.06.2021)
 • Prosimy o odrodzenie miłości i jedności w małżeństwie. Duchu Św., przyjdź ze zrozumieniem, przebaczeniem i chęcią otwarcia się na współmałżonka. (11.06.2021)
 • Prosimy o zdrowie dla Krzysztofa. Boże, nasz najlepszy Ojcze, pomóż Krzysztofowi przejść ten trudny czas. (10.06.2021)
 • Panie Jezu, dziękujemy za pomyślny przebieg operacji Eli i prosimy o prawidłowe gojenie się rany oraz siły potrzebne do podjęcia rehabilitacji. (8.06.2021)
 • Prosimy o łaskę zdrowia psychicznego dla Sylwii. (7.06.2021)
 • Prosimy dla Marty o potrzebne łaski podczas zmiany pracy i przeprowadzki. Duchu Św., pomóż Marcie dokonywać trafnych wyborów, stawiaj na jej drodze odpowiednie osoby. Błogosław w nowej pracy. (7.06.2021)
 • Prosimy dla Elżbiety o szczęśliwy przebieg operacji amputacji nogi. Jezu, obdarz Elżbietę potrzebnymi łaskami duchowymi, psychicznymi i fizycznymi. (6.06.2021)
 • Prosimy w intencji Iwony o łaskę mądrości i miłości oraz o uzdrowienie z choroby sercowo-naczyniowej. (6.06.2021)
 • Prosimy o pozytywne zdanie egzaminów dla Celinki i Grzegorza, o zdrowie, siły, radość Ducha Świętego dla osób Bogu wiadomych. (6.06.2021)
 • Prosimy w intencji Agaty o potrzebne łaski. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji Mariana o potrzebne łaski. (5.06.2021)
 • Prosimy o uzdrowienie z cukrzycy męża Leszka. (5.06.2021)
 • Prosimy o nawrócenie męża. (5.06.2021)
 • Prosimy o uratowanie małżeństwa. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji siostry Aleksandry o potrzebne łaski dla niej i jej rodziny. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji Panu Bogu wiadomej. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji p. Adama o uzdrowienie z choroby nowotworowej. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji Lucyny o wyjście z depresji i o zdrowie dla jej dzieci. (5.06.2021)
 • Prosimy w intencji syna Kacpra o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. Duchu Święty, który przyjdziesz w Sakramencie Bierzmowania, namaszczaj Kacpra, aby był prawdziwym świadkiem Chrystusa.  (5.06.2021)
 • Prosimy o łaskę zdrowia dla Czesławy. (3.06.2021 – 5.06.2021)
 • Prosimy w intencji Panu Bogu wiadomej oraz o potrzebne łaski dla rodziny Roberta i jego przyjaciół (29.05 – 5.06.2021)
 • Prosimy o wyleczenie nadgarstków Cioci Heleny, zrośnięcie żebra i powrót do zdrowia. (29.05)
 • Prosimy o szczęśliwy przebieg operacji dla Mamy. Duchu Św. prowadź cały personel medyczny. (24.05 – 26.05)
 • Prosimy o uzdrowienie córeczek Magdaleny. Jezu, obdarz je zdrowiem, a ich mamie pomóż przetrwać ten trudny czas. (24.05 – 26.05)
 • Prosimy w intencji mamy Bogusławy o cud przemiany jej serca. Jezu, przyjdź do tej rodziny z pokojem i przebaczeniem. Rozjaśnij umysł i myśli, aby potrafili z miłością otworzyć się na serca najbliższych. (23.05 – 26.05)
 • Prosimy w intencji Michała (20.05 – 22.05)
 • Prosimy w intencji Danuty, jej córki oraz wnuczek. Jezu, przyjdź ze swoją miłością i pokojem. Otwórz ich serca na przebaczenie i pojednanie. (18.05 – 22.05)
 • Prosimy w intencji Agnieszki o potrzebne dary Ducha Św. podczas przystąpienia do Sakramentu Eucharystii. (16.05)
 • Prosimy w intencji Marty o światło Ducha Św. podczas rozprawy sądowej. Duchu Św., oddajemy Tobie wszystkie okoliczności tej sprawy i wszystkie osoby biorące w niej udział. Prowadź do prawdy i sprawiedliwości. (15.05 – 16.05)