Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Edyty, znajdującej się w stanie krytycznym z powodu obrażenia mózgu (24.01)
 • Prosząc o owocne przeżycie kursu Nowe Życie w Lwówku dla 60-ciu uczestników (24.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla ciężko chorych Kacperka, Hani, Arturka, Franusia, Hani, Basi (23.01)
 • Prosząc o dar pokoju, przymnożenie wiary i dary Ducha Świętego dla Oli w trudnych chwilach śmierci nienarodzonego dzieciątka oraz o uchronienie jej przed załamaniem i nawrotem choroby (22.01)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby płuc 6-cio letniej Leny, wnuczki Bernarda (22.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla 5-miesięcznego Kubusia, udaną operację rozszerzenia czaszki oraz o błogosławieństwo i siłę dla rodziców i lekarzy (21.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Jadwigi i Teresy (21.01)
 • Prosząc o dar pokoju oraz powrót do równowagi i zdrowia dla Jana i Grażyny po śmierci mamy Janiny oraz o życie wieczne dla zmarłej Janiny (20.01)
 • Prosząc o łaskę przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa, łaskę przemiany serca oraz uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Kordiana i Dariusza (19.01)
 • Prosząc o dar pokoju i łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Jadzi (17.01)
 • Prosząc o pomyślne zakończenie sądowych spraw dla Dominiki (17.01)
 • Prosząc o odpowiednie orzeczenie komisji stwierdzającej stopień niepełnosprawności dla Łukasza Ż. (15.01)
 • Prosząc o uzdrowienie Mateusza oraz studia i pracę (14.01)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Józefa i o rozwiązanie problemów rodzinnych (14.01)
 • Prosząc o otrzymanie odpowiedniej pracy w Rzeszowie dla Joanny (14.01)
 • Prosząc o łaskę przebaczenia i życia w prawdzie dla Eli oraz o Boże prowadzenie w rozwiązaniu problemów rodzinnych i finansowych (14.01)
 • Prosząc o modlitwę w intencji Bogu wiadomej dla Agnieszki oraz w intencji męża Grzegorza (14.01)
 • Prosząc o zaufanie Jezusowi dla Damiana oraz o powrót do zdrowia (11.01)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Adama L. (11.01)
 • Prosząc o doświadczenie miłości Bożej dla Anny Z. i mężczyzny, który jest dla niej ważny (11.01)
 • Prosząc o utrzymanie pracy zawodowej dla niepełnosprawnego Łukasza (10.01)
 • Prosząc o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Joli oraz za zmarłych z jej rodziny (9.01)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i Boże prowadzenie dla Tomka i Weroniki (9.01)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Danuty oraz Bożą opiekę dla jej rodziny (7.01)
 • Prosząc uzdrowienie dla Urszuli (7.01)
 • Prosząc o uratowanie małżeństwa dla Anny (6.01)
 • Prosząc o dar poczęcia zdrowego dziecka dla Moniki i Marcina (5.01)
 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji zgodnie z wolą Bożą dla Sonii (5.01)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia i wyjścia z nałogów dla syna Renaty oraz o spłatę długów syna i pokój dla jego rodziny (4.01)
 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Krzysztofa (03.01)
 • Prosząc o siłę w chorobie i światło Ducha Świętego w trudnościach dla Kasi (3.01)
 • Prosząc o znalezienie odpowiedniej pracy w zawodzie fizjoterapeuty dla Agi (3.01)
 • Prosząc o zdrowie psychiczne i światło Ducha Świętego dla ojca Jany (29.12)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Kamilka, Isli, Tymka, Franciszka, Filipka, Bartusia i Basi (29.12)
 • Proszą o cud uzdrowienia córki, która jest w ciąży i jej dzieciątka oraz o światło Ducha Świętego dla lekarzy (28.12)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego, pokój i Boże prowadzenie dla córki Kasi (27.12)
 • Prosząc w intencji Doroty (26.12)
 • Prosząc o umocnienie wiary i pokój dla koordynatorki Strumieni Życia, szczególnie na czas organizowanych rekolekcji (24.12)
 • Prosząc o uzdrowienie dla Jacka (24.12)