Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

intencjezacheusz@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy o zdrowie dla małej Oliwki. Ty Jezu działaj w jej rodzinie. Uzdrawiaj. (16-28.11)
 • Prosimy o uzdrowienie dla Martyny, u której stwierdzono guza mózgu. Dotykaj Pani, uzdrawiaj i dawaj Twój pokój. (16-28.11)
 • Prosimy o uzdrowienie Małgorzaty. Przyjdź Pani do jej depresji, daj światło i odwagę wyjścia do innych ludzi. (16-28.11)
 • Prosimy o uzdrowienie dla dziadka Magdaleny, chorego prawdopodobnie na Covid.  Dotykaj Jezu i uzdrawiaj go. (16-28.11)
 • Prosimy o uzdrowienie Covid dla o. Zachariasza. Bardzo trudno jest mu oddychać. Prosimy o ulgę w cierpieniu i szybki powrót do zdrowia. (01-14.11)
 • Prosimy o zdrowie dla Jagody. O szczęśliwy przebieg operacji ginekologicznej. (01-14.11)
 • Prosimy o liczna łaski dla naszej wspólnoty. O dar wrażliwości na potrzeby braci i sióstr. Dla Fabiana, który ma 7 lat, by wyrosły mu w cudowny sposób nowe ząbki jedynki. Nie potrafi bez nich właściwie mówić. (01-14.11)
 • Prosimy w intencji wszystkich chorych z naszych wspólnot, rodzin, kapłanów. Daj Panie uzdrowienie. (01-14.11) 
 • Prosimy o obudzenie ducha służby, miłości braterskiej, o ducha gorliwości i miłości. Rozpalaj Jezu serca członków i sympatyków wspólnoty Zacheusz. Niech czas izolacji przybliża nas do Ciebie Jezu i do naszych braci i sióstr. (20-28.10)
 • Prosimy o dobrą pracę dla Soni. (20-28.10)
 • Prosimy za wspólnotę franciszkanów z Panewnik, wspólnotę jezuitów z Łodzi, wspólnotę dominikanów z Krakowa o ochronę i uzdrowienie dla chorych. (20-28.10)
 • Prosimy o radość nieba dla brata Sebastiana zmarłego na Covid. (10-19.10)
 • Prosimy o zdrowie dla wszystkich chorych a dla nas o ochronę od zachorowań. (10-19.10)