Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


“Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o dar zdrowia dla wujka Jurka i cioci Heli oraz aby Bóg pokazywał im drogę do nieba (14.02)
 • Prosząc za Kurs Emaus w Łomży, jego uczestników i posługujących oraz w Bogu wiadomej intencji (13.02)
 • Prosząc o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej, a także uzdrowienie psychiczne i duchowe dla Ewy (12.02)
 • Prosząc o łaskę zdrowia dla córek – Oliwii o jasność umysłu oraz dla Darii o rozwój samodzielnego chodzenia i mówienia (12.02)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Krystianka i Basi (11.02)
 • Prosząc o cud uzdrowienia dla syna Maksia (9.02)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Adama (8.02)
 • Prosząc o zdrowie i dobre wyniki badań dla siostry (8.02)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Marysi oraz o łaskę nawrócenia i uzdrowienia z nałogów dla Łukasza (6.02)
 • Prosząc o łaskę pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych z codziennym uczestnictwem we mszy św. dla Marcelego i Joasi (5.02)
 • Prosząc o radość życia wiecznego dla zmarłej Jadzi oraz o pokój i nadzieję dla jej najbliższych (3.02)
 • Prosząc o uzdrowienie syna z choroby peyroniego oraz Boże prowadzenie w rozwiązaniu problemów finansowych (2.02)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Adrianka (1.02)
 • Prosząc o uwolnienie od potężnego lęku przed utratą nienarodzonego dziecka dla Kamili (1.02)
 • Prosząc o łaskę zdrowia i światło Ducha Świętego dla Tolka i Ewy (1.02)
 • Prosząc o światło Ducha Świętego w rozeznaniu powołania życiowego i łaskę ciągłego nawracania się dla Agnieszki (30.01)
 • Prosząc o przyznane umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe dla niepełnosprawnego Łukasza (29.01)
 • Prosząc o Boże prowadzenie w znalezieniu pracy zawodowej, zgodnej z wolą Bożą dla Agnieszki (28.01)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej Ani (27.01)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Jurka (27.01)
 • Prosząc o nawrócenie, pokutę oraz uzdrowienie relacji dla Roberta (26.01)
 • Prosząc o znalezienie drogi, jaką Bóg przygotował dla Sonii (26.01)
 • Prosząc o łaskę uzdrowienia dla Edyty, znajdującej się w stanie krytycznym z powodu obrażenia mózgu (24.01)
 • Prosząc o owocne przeżycie kursu Nowe Życie w Lwówku dla 60-ciu uczestników (24.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla ciężko chorych Kacperka, Hani, Arturka, Franusia, Hani, Basi (23.01)
 • Prosząc o dar pokoju, przymnożenie wiary i dary Ducha Świętego dla Oli w trudnych chwilach śmierci nienarodzonego dzieciątka oraz o uchronienie jej przed załamaniem i nawrotem choroby (22.01)
 • Prosząc o uzdrowienie z choroby płuc 6-cio letniej Leny, wnuczki Bernarda (22.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla 5-miesięcznego Kubusia, udaną operację rozszerzenia czaszki oraz o błogosławieństwo i siłę dla rodziców i lekarzy (21.01)
 • Prosząc o dar zdrowia dla Jadwigi i Teresy (21.01)
 • Prosząc o dar pokoju oraz powrót do równowagi i zdrowia dla Jana i Grażyny po śmierci mamy Janiny oraz o życie wieczne dla zmarłej Janiny (20.01)
 • Prosząc o łaskę przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa, łaskę przemiany serca oraz uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Kordiana i Dariusza (19.01)
 • Prosząc o dar pokoju i łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Jadzi (17.01)
 • Prosząc o pomyślne zakończenie sądowych spraw dla Dominiki (17.01)