Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia i Dary Ducha Świętego dla Oli (19.08.)

 • Prosząc o potrzebne dary dla Ewy i Henryka (19.08.)

 • Prosząc o uzdrowienie relacji Krystyny i Sylwii (18.08.)

 • Prosząc o radość życia i rozwiązanie problemów dla Pauliny (15.08.)

 • Prosząc o łaskę uzdrowienia oraz powrót do zdrowia dla Grażyny (14.08.)

 • Prosząco rozwiązanie spraw sądowych dla Adama (14.08.)

 • Prosząc o potrzebne łaski dla Iwony i Krzysztofa(13.08.)

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg ciąży dla Bernadety (10.08.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Bartusia, Antosia i Basi (10.08.)

 • Prosząc o dobre owoce rekolekcji dla Beaty (10.08.)

 • Prosząco uzdrowienie anoreksji dla Adrianny (6.08.)

 • Prosząc o rozwiązanie problemów w pracy dla Marka (6.08.)

 • Prosząc o łaskę nawrócenia dla Jamesa i Ryana (5.08.)

 • Prosząc o rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki (5.08.)

 • Prosząc o Dary Ducha Świętego dla Mateusza (5.08.)

 • Prosząc o rozeznanie i wypełnienie powołania dla Bożeny (31.07.)

 • Prosząc o pokój serca dla Doroty i Danuty (31.07.)

 • Prosząc o uwolnienie Krzysztofa z zakupoholizmu (31.07.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Filipka i Basi (31.07.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Pawła (18.07.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla syna Maksia (17.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie relacji w małżeństwie Ilony (17.07.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Dawida ( 14.07.)

 • Prosząc w intencji Janusza o przemianę serca (12.07.)

 • Prosząc o powrót do zdrowia po operacji dla Heni (11.07.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Basi, Wojtusia,Bartka i Weroniki (8.07.)

 • Prosząc o życie wieczne dla Janiny (7.08.)Prosząc o dar uzdrowienia dla Agnieszki (4.07.)