Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

intencjezacheusz@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz na dwa tygodnie  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką. 

 • Prosimy o uzdrowienie Grażyny. Jezu, ulecz ją, aby mogła chodzić, zabierz reumatoidalne zapalenie stawów. (6.01.2022 – 8.01.2022)
 • Prosimy w intencji Piotrusia, u którego, pomimo operacji odrasta guz pnia mózgowego. Jezu, przygarnij Piotrusia do serca, pociesz rodziców. Natchnij, te osoby, które mogłyby pomóc finansowo. (6.01.2022 – 8.01.2022)
 • Prosimy o cud uzdrowienia Grzegorza. (4.01.2022 – 5.01.2022)
 • Prosimy o uzdrowienie z choroby covid Eli oraz ochronę jej nienarodzonego dziecka. Jezu, obdarz potrzebnymi łaskami męża oraz synów. (4.01.2022 – 5.01.2022)
 • Prosimy o zdrowie dla Przemka, o uwolnienie go z nałogów. Boże, Twojej opatrzności zawierzamy związek z ukochaną osobą. (1.01.2022 – 4.01.2022)
 • Prosimy dla Donaty o uzdrowienie z nowotworu i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji. Jezu, jej bliskim zmarłym daj radość nieba. (1.01.2022 – 4.01.2022)
 • Prosimy o dar uzdrowienia dla mamy Lidii oraz za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny o potrzebne łaski dla Tomka. (31.12.2021 – 4.01.2022)
 • Prosimy w intencji Kacpra o skuteczność przepisanych leków. (30.12.2021)
 • Prosimy dla Michała o łaskę przebaczenia sobie i ojcu. (29.12.2021)
 • Prosimy o potrzebne łaski dla małżeństwa córki oraz o przemianę serca dla zięcia. (28.12.2021 – 29.12.2021)
 • Prosimy w intencji Olafa – o umiejętność radzenia sobie z emocjami w okresie dojrzewania  i dobre wyniki w nauce w nowej szkole. (27.12.2021 – 28.12.2021)
 • Wraz z Sebastianem prosimy w intencji żony Basi, o uzdrowienie z tętniaka mózgu i pokój w jej sercu (27.12.2021 – 28.12.2021
 • Prosimy o zdrowie dla ciężko chorego Dawida. (25.12.2021 – 27.12.2021)
 • Prosimy w intencji chorego syna i jego powrotu do domu rodzinnego. (24.12.2021 – 27.12.2021)
 • Dziękujemy Ci, Boże za rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji, która po ludzku była nie do rozwiązania. Bądź uwielbiony Boże Wszechmogący! (21.12.2021 – 22.12.2021)
 • Jezu, wraz z Kasią dziękujemy za przerwanie ciągu alkoholowego Pawła (intencja z dnia 16.12.2021). Duchu Św., dotykaj jego serca i umysłu, aby przystąpił do sakramentu pokuty oraz uczestniczył w Eucharystii świętując narodzenie naszego Zbawiciela. (21.12.2021 – 22.12.2021)
 • Prosimy o całkowite uzdrowienie dla Klaudii. Jezu, przyjdź ze swoim miłosierdziem i dotykaj wszystkich chorych miejsc i przestrzeni. (19.12.2021 – 22.12.2021)
 • Prosimy o zachowanie pracy. Jezu, Tobie zawierzamy związek z Przemkiem. (19.12.2021 – 22.12.2021)
 • Prosimy w intencji Kasi oraz w intencji Tobie, Boże, wiadomej. (17.12.2021 – 22.12.2021)
 • Prosimy w intencji Pawła o wyjście z ciągu alkoholowego i powrót do pracy (16.12.2021 – 22.12.2021)
 • Prosimy w intencji Łukasza o uzdrowienie duszy i powrót do relacji z Bogiem. Panie Jezu, pomóż jego rodzicom dotrzeć do syna. Obdarz potrzebnymi łaskami. (15.12.2021)
 • Prosimy w intencji Edyty, o uzdrowienie ścięgna i potrzebne łaski. (14.12.2021 – 15.12.2021)
 • Prosimy w intencji męża Roberta. Jezu, uratuj jego nerki, pomóż przezwyciężyć covid. (13.12.2021)
 • Prosimy o zdrowie dla Donaty. Jezu, uzdrów ją z nowotworu, wskaż wyjście z sytuacji w której się znalazła. Prosimy także o dar nieba dla jej zmarłych bliskich. (12.12.2021 – 13.12.2021)
 • Prosimy dla Tomka o jak najłagodniejsze przejście choroby covid. Jezu, wzmacniaj jego serce i płuca. Udziel potrzebnych łask całej rodzinie. (12.12.2021)
 • Prosimy o uzdrowienie Basi. Jezu, otocz ją swoją miłością, aby czuła się bezpieczna i kochana. (11.12.2021 – 12.12.2021)
 • Prosimy o dobrą pracę dla Sabiny. (7.12.2021 – 9.12.2021)
 • Prosimy o zdrowie dla Sabiny oraz o potrzebną pomoc. Duchu Święty, udzielaj swego światła Sabinie oraz całej rodzinie. (6.12.2021 – 9.12.2021)