Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE STAŁE


1. Za tych, którzy otaczają działania wspólnoty i nas modlitwą

(Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Karmelitanki Bose, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Siostry Elżbietanki w Jabłonkowie, Ojcowie Bonifratrzy – br. Rafał, o. Polikarp Nowak OFM (Rzym), Br. Ryszard Kula OFM, darczyńcy)

2. Za misjonarzy/misjonarki, ofiary prześladowań, prześladowców

3. Za każdego kapłana (na świecie). Zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych, Braci z klasztoru w Cieszynie, prowincję, całe OFM

4. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie:

Za Wspólnotę  i SNE Zacheusz:

 • osoby: posługujących, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
 • o powołania: zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
 • za działania: każde podejmowane, szczególnie w danym m-cu:

Kursy, Czuwania, Rekolekcje eksternistyczne, Inne wydarzenia.

INTENCJE ZMIENNE


„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Tu pojawiają się intencje, za które modli się nasza wspólnota, chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję na adres:

wstawienniczamodlitwa@gmail.com

W każdej intencji modlimy się przez miesiąc od daty jej nadesłania (daty podane są w nawiasach). Raz w tygodniu  intencje są uaktualniane – zapisane pogrubioną czcionką.

 • Prosząc o dar uzdrowienia dla rodziny Leszka z chorób psychicznych (17.11.)

 • Prosząc o całkowity powrót do zdrowia dla Maksia (14.11.)

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg ciąży dla Ani (14.11.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie sprawy sądowej dla Dominiki (9.11.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Justynki, Nadii i Asi (7.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie ze schizofrenii dla Sebastiana (6.11.)

 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla Sabiny i Waldemara (6.11.)

 • Prosząc o wypełnienie się woli Bożej w życiu Sary (5.11.)

 • Prosząc o przemianę serca dla Klaudii (4.11.)

 • Prosząc o uzdrowienie Hani z białaczki (3.11.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Katarzyny i Małgosi (1.11.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Sebastiana, Asi, Marianka i Kacpra (1.11.)

 • Prosząc o pracę dla Marty (27.10.)

 • Prosząc o dobre myśli dla Joanny (25.10.)

 • Prosząc o uzdrowienie ze schizofrenii dla Klaudii (24.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Ani i potrzebne łaski dla rodziny (22.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Lenki i Oliwii (22.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Mariana (22.10.)

 • Prosząc o uzdrowienie psychiczne dla Sylwii (21.10.)

 • Prosząc o życie wieczne dla Waldemara (14.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Kacpra (14.10.)

 • Prosząc o cud uzdrowienia dla Agnieszki (14.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Adasia (12.10.)

 • Prosząc o cud uzdrowienia dla Danuty z chłoniaka (10.10.)

 • Prosząc o całkowite uzdrowienie dla syna Maksia (10.10.)

 • Prosząc o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych dla Dominiki (8.10.)

 • Prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Mateuszka (7.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Kacpra (6.10.)

 • Prosząc o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Wiktora (6.10.)

 • Prosząc o dar uzdrowienia Greci z białaczki szpikowej (5.10.)

 • Prosząc o dar macierzyństwa dla Moniki (5.10.)

 • Prosząc o uzdrowienie Anny z choroby nowotworowej (5.10.)

 • Prosząc o cud uzdrowienia dla mamy Barbary (4.10.)

 • Prosząc o pokój serca dla Żanety (1.10.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Dominika i Basi oraz o łaski dla rodzin (30.09.)

 • Prosząc o dary Ducha Świętego dla Mireli (29.09.)

 • Prosząc o rozeznanie dla ks. Darka (28.09.)

 • Prosząc o łaskę uwolnienia dla Barbary (28.09.)

 • Prosząc o dar wytrwałości dla Dasi (25.09.)

 • Prosząc o powrót do zdrowia dla taty (25.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Artura (25.09.)

 • Prosząc o uzdrowienie Sebastiana ze schizofrenii (22.09.)

 • Prosząc o dobre zakończenie spraw sądowych dla Adama (22.09.)

 • Prosząc o dar jedności małżeńskiej dla Ilony i Adama (22.09.)

 • Prosząc o przemianę serca dla Agnieszki (18.09.)

 • Prosząc o dar przyjęcia Bożej Miłości dla Jany ( 13.09.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Jadwigi i Kamila (13.09.)

 • Prosząc o dar nawrócenia dla Rafała (12.09.)

 • Prosząc o przywrócenie dobrych relacji sąsiedzkich dla Joanny (11.09.)

 • Prosząc o potrzebne łaski dla Beaty (10.09.)

 • Prosząc o powrót do zdrowia dla Piotrusia (9.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Lenki (9.09.)

 • Prosząc o uzdrowienie dla Basi (8.09.)

 • Prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla Basi (8.09.)

 • Prosząc o pomyślne zakończenie spraw sądowych dla Dominiki (7.09.)

 • Prosząc o odnowienie sakramentu małżeństwa Moniki i Krzysztofa (7.09.)

 • Prosząc o światło Ducha Świętego dla Oskara (7.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Maji (5.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Filipka (4.09.)

 • Prosząc o dar zdrowia dla Adasia (3.09.)

 • Prosząc o znalezienie pracy dla Agnieszki (1.09.)