STOWARZYSZENIE

przydatne informacje


STOWARZYSZENIE SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ``ZACHEUSZ``KONTAKT:
ul. Szersznika 3,
43-400 Cieszyn
sne.zacheusz@gmail.com
tel. 694 218 526

REGON 361934786
NIP 548-266-99-73
KRS 0000565916


STATUT STOWARZYSZENIA

Poprzez Ewangelizację pragniemy każdemu dać szansę spotkania z żywym Bogiem.

Od 2 lipca 2015 jesteśmy Stowarzyszeniem. Chcemy w nowy sposób i z jeszcze większą skutecznością docierać do każdego z Dobrą Nowiną o Jezusie. Jako Stowarzyszenie realizujemy swoje cele m.in. poprzez:

  • organizowanie rekolekcji i kursów, obozów dla dzieci,
  •  spotkań modlitewnych i spotkań promujących kulturę chrześcijańską,
  • prowadzenie wspólnot,
  • animowanie formacji animatorów różnych wspólnot,
  • organizowanie działalności wychowawczej.
  • a także wiele innych… o których można przeczytać w Statucie.

Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz dokonać wpłaty na cele ewangelizacyjne:

Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”,
ul. Szersznika 3, 43-400 Cieszyn

68 1050 1083 1000 0090 3074 9783