SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJISNE to skrót od nazwy:

„Szkoła  Nowej Ewangelizacji”

Szkoła – gdyż jest to miejsce, w którym otrzymuje się wiedzę i doświadczenie. Natomiast czym jest nowa ewangelizacja? Powtarzając za Janem Pawłem II,  to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach  i nowa w środkach wyrazu:

czyli zrodzona z zapału powstałego na skutek osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, które powoduje pragnienie by i inne osoby mogły doświadczyć osobiście żywej relacji z Bogiem,

polegająca na głoszeniu Kerygmatu – czyli Boga, który kocha pomimo grzechów i słabości, który z miłości do mnie i do Ciebie posłał Swojego Syna, aby nas zbawić, poprzez swoją śmierć i Zmartwychwstanie, a także posyła nam Swojego Świętego Ducha, abyśmy mogli doświadczać na nowo owoców odkupienia we wspólnocie Kościoła,

oznacza przekazywanie Kerygmatu w sposób zrozumiały dla każdej osoby. Nowe środki to także wykorzystywanie rozmaitych form takich jak np. świadectwo czy pantomima, które pozwalają głębiej przeżyć przekazywane prawdy.


Podsumowując, „Szkoła Nowej Ewangelizacji” to miejsce, gdzie pogłębiamy naszą wiarę, a także uczymy się przekazywać innym Dobrą Nowinę, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć spotkania z żywym Bogiem.