SZKOŁYProponujemy dla Ciebie, Twojej wspólnoty i parafii czas kilku spotkań SZKOŁY.

Chcemy wspólnie wzrastać ku odnowie życia chrześcijańskiego, nawiązywać, a także pogłębiać relację z żywym Bogiem, którego obecności i działania możemy doświadczać już dziś. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszymi propozycjami.


SZKOŁY:

To cykl 7 spotkań,  które pozwolą Ci rozpalić swoją miłość do Boga i wzmocnić swoją wiarę w Zmartwychwstałego Jezusa i otrzymać moc Ducha Świętego. Sekret wiary nie kryje się w oglądaniu cudów. Ona rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Przyjdź i zatroszcz się o swoją wiarę.

To cykl 6 spotkań, podczas których chcemy poznawać i uczyć się płynącej z serca modlitwy. Otrzymasz drogowskazy pomocne w dotarciu do celu, jakim jest osobiste spotkanie z żywym Bogiem w naszej codziennej wędrówce.

To cykl 7 spotkań, podczas których poznajemy kłamstwa, w które wierzymy, uznając je jako prawdę. Chcemy poznać Prawdę.

Jest to cykl 8 spotkań, w czasie których Bóg pragnie uzdrawiać nasze wnętrze poprzez głoszone Słowo Boże oraz modlitwę. Szkoła Uzdrowienia Wewnętrznego ma na celu dosięgnąć źródła wszystkich zranień, które nie pozwalają nam kochać siebie, drugiego człowieka i Boga.